späť

Šrímatí Rádharáni a spievanie svätého mena

Šrímatí Rádharáni a spievanie svätého mena

Dnes máme výnimočný deň. Zajtra budú narodeniny Šrímatí Rádharáni. Obyčajne je veľmi priaznivé spomínať na sviatok deň pred tým ako príde. Šrímatí Rádharáni má zvláštne postavenie. Zvyčajne keď rozprávame o Pánovi, tak hovoríme o nejakej hre, líle, ktorá dosiahla najvyššieho stupňa. Najvyššia líla sú vzťahy medzi Rádhou a Krišnom. Vždy keď Pán prichádza do tohto sveta, tak má najvyššiu hru. Je zaujímavé, že naša najvyššia hra vo vedomí Krišnu je spojená so vzťahom medzi Rádhou a Krišnom. Nič podobné nie je v iných inkarnáciách Pána.

Príklad: Čo je najvyššia hra u Pána Nṛsiṁhadeva?
Roztrhnutie Hiraṇyakaśipua.

Čo je najvyššia hra u Pána Vamanadeva?
Pomocou chytrosti vrátil to čo ukradli jeho bratovi. Jeho brat sa volá Upendra. Upendra znamená mladší brat Indru.

Aká je najdôležitejšia hra u Pána Rámačandru?
Ochrániť Sítu a zabiť démona Rávanu.

Keď ide zodpovedný človek duchovnou cestou, tak je tá cesta dosť dlhá. Načo potrebujeme vedieť čo je najdôležitejšia líla? Každá líla je zodpovedná za to ako oddaného priťahuje. Na samotnom začiatku duchovnej cesty má človek za cieľ oslobodenie. Zo začiatku sa človek bojí a začne s duchovnou cestou, aby sa zbavil strachu.

Nasledujúca etapa, keď je človek spasený, tak chce mať nejakú ochranu svojich záujmov.

A najvyšší stupeň je spojený s tým, že človek chce oveľa viac než nejaké spasenie a ochranu svojich záujmov.

Všetky prejavy Višnu tattvy sú samotný Pán. Ale my hovoríme, že Krišna je najlepší. Ja si myslím, že je to v tom, že Krišna má Rádhu. Rádha je to, čo odlišuje Krišnu od ostatných inkarnácii. Lebo iba Krišna má Rádhu. Rádha zdobí Krišnu. Má veľmi dobré vlastnosti, je najlepšia zo všetkých žien.

Muž má predpoklad slúžiť žene. Rádha je najvyšším prejavom ženy. Hnutie Haré Krišna je zaujímavé tým, že nedáva do stredu ideu spasenia, ale ideu vzťahov medzi Rádhou a Krišnom. Preto nám Šrímatí Rádharáni dáva veľké možnosti.

Akú vlastnosť musí mať človek, aby bol úspešný v kresťanstve?

Na duchovnej ceste sa táto líla začína na samom začiatku.

Je taká veľmi stará anekdota: Pýtajú sa človeka – prečo hrešíš? A on odpovedá, že to robí preto, aby bol spasený. Ak nebudem hrešiť, tak nebudem spasený. Je to taký zaujímavý moment.

Aká je kvalifikácia na to aby sme sa rozvíjali a meditovali nad inými inkarnáciami Pána? Buď dobrý a Pán ťa ochráni.
Aká je kvalifikácia v hnutí Haré Krišna, aký je najvyšší cieľ? Môžeme oveľa viac prejaviť nejakú aktivitu. Tú našu možnosť, aby sme mohli byť aktívni to nám dáva Šrímatí Rádharáni. Vzťahy medzi Krišnom a Šrímatí Rádharáni sú sladké a to nám dáva veľké možnosti pre rozvoj. Je pre nás obrovské šťastie, že môžeme spievať Mahá mantru. Keď chantujeme Mahá mantru, tak môžeme prechádzať cez tieto etapy.

Prvá etapa: Chceme spasenie. V nejakom momente, keď chantujeme, tak sa prestávame báť. No my tu nezastavíme a máme možnosť ísť ďalej.
Druhá etapa: Chceme mať nádej, že bude všetko v poriadku. Vieme, že nám nebude zle, ale chceme vedieť, že bude všetko v poriadku.
Tretia etapa: Môžem sa zúčastniť hier Rádhy a Krišnu. Môžeme tam mať aktívnu účasť. Je ľahké odlíšiť oddaného, ktorý dosiahol túto úroveň. Taký človek veľmi pozorne chantuje, nie len formálne. Keď on chantuje Sväté Meno, tak sa môže dostať do hier Rádhy a Krišnu. Človek ktorý formálne chantuje, tak nedosiahol túto úroveň.

Nepozorná japa znamená, že sa nachádzame na nízkej úrovni. A preto je to konanie formálne. V najvyššej etape sa prejavujú naše vlastnosti. Ľudia, ktorí majú manželku, rozumejú veľmi dobre tomuto bodu. Musia dávať väčší pozor na to, čo robia. Na to, aby mohol založiť rodinu, tak musí prejavovať viac svojich vlastností. Na to, aby sme mohli meditovať nad Rádhou a Krišnom, tak nám je tiež potrebné, aby sme sa rozvíjali ako osobnosť. Hnutie Haré Krišna je unikátne preto, lebo nám dáva tú najvyššiu úroveň. Tu už nie je idea spasenia a zbavenia sa hriechov alebo nejaká ochrana. Tu už sa bavíme o tej najvyššej úrovni.

Chcel som vám povedať, ako sa narodila Šrímatí Rádharáni v tomto svete. Jej nevlastní rodičia sú Kirtida a Rishabhanu. Predtým mali meno Šrí Čandra a Kalavati. Prosili pána Brahmu, aby sa im narodila dcéra, ktorá by bola manželkou Pána. Robili veľkú askézu a v ďalšom živote sa stali Rishabhanom a Kirtidou.

Príbeh: U Kirtidy sa zjavilo dieťa. No maya preniesla Šrímatí Rádharáni na iné miesto. Tak isto ako sa to stalo s Pánom Balarámom. Šrímatí Rádharáni sa narodila u Vinthiu. Vinthia je brat Parvati. Parvati sa narodila dcéra, ktorá bola manželkou Pána Šivu. Preto sa volá manželka Pána Šivu Parvati. Parvati znamená dcéra Parvati. Vinthia bol brat Parvati. Vinthia videl, že Parvati bola hrdá na svoju dcéru a modlil sa k Pánovi, aby sa jemu narodili dve dcéry. Mal strýka, ktorý prevyšuje pána Šivu. Takýmto spôsobom sa u Vinthiu narodili dve dcéry, ktoré sa stali manželkami Pána a to sú Šrímatí Rádharáni a Chandravali.

To bolo obdobie, kedy sa Kamsa bál o svoj život. Preto Putana zabíjala všetky malé deti, ktoré sa narodili v tomto období. Takýmto spôsobom Putana ukradla Rádharáni aj Chandravali. Vinthia pochopil, že ich ukradli a poprosil brahmanov, aby začali prednášať špeciálne modlitby na ich ochranu. Putane to nedovolilo letieť ďalej a preto pustila tieto deti. Takýmto spôsobom sa dostala Rádharáni na lotos v Yamune, lebo ju pustila Putana. Rishabhanu a Kirtida veľmi chceli mať dcéru. Brat Šrímatí Rádharáni sa volal Šrídama, no oni chceli dcéru, ktorá sa im nenarodila. Vtedy im poradili, aby išli k babičke Mukhare. Mukhara je mama Kirtidy, ktorá žila na brehu Yamuny. Poradila im, aby sa modlili k Yamune, aby im dala dcéru. Takýmto spôsobom sa Rishabhanu modlil k Yamune, aby dostal dcéru. Mukhara žila v Ravale. Jedného dňa keď Rishabhanu prišiel k Yamune, aby si dal kúpeľ, tak uvidel obrovský lotos na ktorom bolo nádherné dievčatko od ktorého celý lotos žiaril. Pochopil, že jeho modlitby boli vypočuté, tak si zobral dieťatko k sebe.

Dievčatko bolo nádherné, ale mala nejaké nedostatky. Mala neustále zavreté oči, nič nehovorila a mala stisnuté ruky. Rishabhanu a Kirtida boli šťastní, ale zároveň aj smutní, lebo ich dcéra nič nevidela, mala zavreté oči. Nevedeli čo majú robiť. V tom čase k nim prišiel Nárada muni, ktorý vedel, že sa musí Rádharáni na tomto mieste objaviť. Vysvetlil im čo majú robiť. Povedal im, že musia urobiť zvláštnu obeť. Musia pozvať na tú obeť Yashodu a Nanda Mahārāja. Keď k nim Nanda Mahārāja a Yasoda prišli, tak malý Krišna priliezol k miestu, kde ležala Šrímatí Rádharáni. A v momente ako sa pozrel na Šrímatí Rádharáni, tak otvorila oči a začala kričať. Takýmto spôsobom sa Šrímatí Rádharáni vyliečila.

V skutočnosti je veľmi veľa príbehov o Šrímatí Rádharáni. Niektoré sú zapísané v Krišna knižke. Taktiež sú aj iné príbehy. Je pre nás veľmi dôležité pochopiť ponaučenia, ktoré nám dáva narodenie Šrímatí Rádharáni. Skúsme si zopakovať o čom sme rozprávali, aké boli hlavne idey.

Je to najvyššie náboženstvo, nejde iba o to dosiahnuť spasenie alebo ochranu svojich záujmov, ale účasť na aktivitách milostných hier Rádhy a Krišnu.

Ako je potrebné sa zmeniť na to, aby sme mohli prísť k Šrímatí Rádharáni?
Pozorne spievať Sväté Meno a to preto, aby sme mohli vstúpiť do zábav Rádhy a Krišnu.
Účasť v hrách Rádhy a Krišnu je to najlepšie čo môže byť. Aj keď Pán prejavuje rôzne líly, no je očividné, že niektoré z tých líl sú zaujímavejšie. Je zaujímavé sa nielen pozerať na to všetko, ale aj sa zúčastniť.

Otázky: Prabhu myslel spievanie na ruženci, alebo všetko spievanie všeobecne?

Na ruženci. Spievanie u oddaného prechádza rôznymi etapami.

1.etapa – spievanie Svätého Mena zo strachu
Na začiatku človek nerozumie tomu, prečo to robí. No spolieha sa na to, že ho ochráni od problémov tohto materiálneho sveta. Pretože tento materiálny svet má veľa problémov. Keď zodpovedne spievame Sväté Meno tak sa postupne zbavujeme strachu.

2.etapa – prechodná úroveň
Človek už nemá taký strach, ale ešte nemá záujem o spievanie Svätého Mena.

3.etapa – pre človeka sa to stáva zaujímavým

Naše spievanie Svätého Mena prechádza takýmito zmenami.

 

Otázka: Chcel som sa ešte opýtať, nevzťahuje sa to na spoločné spievanie?

Vzťahuje sa to k hocijakej činnosti, aj k spievaniu v kírtane. Viac viditeľné to je ale keď človek chantuje na ruženci.

Príklad: Človek robí nejakú službu, no zo začiatku ju robí zo strachu, lebo si myslí: „Musím niečo urobiť pre Pána, aby ma ochránil.“ Aby ho ochránil od strachu. Potom ho strach opúšťa a človek môže robiť službu zo zvyku. No najvyššia etapa sa prejavuje tak, že je to pre neho zaujímavé. On sa chce rozvíjať.

Šríla Prabhupáda napríklad mohol dávať svojim žiakom úlohy, že pôjdu do nejakej krajiny a začnú tam rozvíjať hnutie. Predstavte si, že ste žiaci Šrílu Prabhupádu. Máte dvadsať rokov, nič neviete, nemáte žiadne životné skúsenosti. A hovoria vám choď do Nemecka a založ tam chrám. A človek sa opýta ako? Ešte len nedávno som sa naučil umývať a už mám ísť do nejakej inej krajiny založiť chrám. Predstavte si, že vám dá Šríla Prabhupáda takú úlohu, aké vlastnosti musíte mať? Musíte byť líder, manažér, musíte sa hneď všetko učiť. Musíte vedieť viesť oficiálnu komunikáciu. Musíte vedieť spievať, variť. Všetko musíte vedieť. Musíte vedieť šoférovať, viesť účtovníctvo. Možnosti človeka sa veľmi rozširujú. Predstavte si, že sa nachádzate v takejto situácii. Môžete robiť takéto niečo, keď neviete jazyk danej krajiny? Zmenili by ste sa k lepšiemu, alebo k horšiemu? K lepšiemu? A prečo? Kto vie francúzštinu? Predstavte si že tam pôjdete a začnete tam nejaký veľký biznis. Otvoríte tam novú značku, ktorá sa stala populárnou v celej Európe. Alebo založíte nejaký televízny program, ktorý sa vysiela do celej Európy. Skúste si to predstaviť. Myslím, že by to bola zaujímavá idea. Prečo by to bolo zaujímavé? Lebo toto isté sa deje aj na duchovnej ceste. Sami sa môžeme rozvíjať ako osobnosť.

A takúto možnosť nám dáva Šríla Prabhupáda. Prečo? Pretože Šrímatí Rádharáni je mataji. A zodpovedné mataji musia mať všetko super luxusné. Krišna by súhlasil s niečím jednoduchším ale Šrímatí Rádharáni potrebuje, aby všetko bolo na najvyššej úrovni. Chce všetko najlepšie. V tomto je milosť Šrímatí Rádharáni. Ona umelecky slúži Krišnovi. Zodpovedne sa na ňu môžeme obrátiť, aby sme sa posunuli na duchovnej ceste.

 

/ Viac o zjavení Šrímatí Rádharáni sa dočítate v tomto článku v sekcii Udalosti.

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

0 komentárov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.