O nás नियोग

Cieľom našej organizácie je sprostredkovať originálnu východnú filozofiu – Sanatana-dharma (alebo inak védske poznanie) zrozumiteľnou a modernou formou ľuďom na Západe.

Sme presvedčení, že práve v dnešnej materialistickej spoločnosti je všetkého dostatok, okrem duchovného poznania. Ľudia sú podvádzaní filozofiami ako ateizmus, redukcionizmus ako aj rôznymi pseudonáboženstvami, ktoré triezvemu človeku nedokážu poskytnúť uspokojivé odpovede na život a jeho zmysel, a tým pádom ani skutočné šťastie. Úprimne sa snažíme túto rovnováhu obnoviť, ako aj priviesť ľudí späť k jednoduchšiemu a prirodzenejšiemu spôsobu života.

 

Náš YogaPit klub má momentálne 72 členov. Zoznam a viac informácií nájdete v Členskej zóne.

Naše aktivity

  • Štúdium védskeho poznania
  • Aplikácia metafyziky v praxi
  • Mantra-meditácie & yoga
  • Moderné šírenie učenia
  • Veda a kultúra Indie
  • Prekladateľstvo a publikácia
  • Odhaľovanie pseudo-učení
  • Stretávanie členov s cieľom systematického pokroku