O nás नियोग

Cieľom našej komunity je zoznámiť materialistickú spoločnosť s originálnou východnou filozofiou – Sanatana-dharma (alebo inak védske poznanie) zrozumiteľnou a modernou formou.

Sme presvedčení, že v dnešnej dobe je dostatok všetkého, okrem duchovného poznania. Ľudia sú podvádzaní filozofiami ako ateizmus, redukcionizmus, pseudonáboženstvami a lacnou ezoterikou, ktoré inteligentnému človeku nedokážu dať uspokojivé odpovede ohľadom zmyslu života, a tým pádom ani skutočné šťastie. Úprimne sa snažíme túto rovnováhu obnoviť a priviesť ľudí späť k prirodzenejšiemu životu.

Podmienky členstva: Aktívne a pravidelné praktizovanie tejto filozofie, správne pochopenie jej záverov v súlade s učením predošlých duchovných učiteľov, schopnosť používať inteligenciu a rozlišovať filozofické deviácie (napr. neobhajovať ani nezľahčovať správanie siekt), slušné a neútočné správanie – proste normálnosť.

Náš YogaPit klub má momentálne 127 členov. Najaktuálnejšie dianie nájdete v našej Facebook skupine a na Discorde (len pre členov).

Naše aktivity

  • Štúdium védskeho poznania
  • Aplikácia metafyziky v praxi
  • Mantra-meditácie & yoga
  • Moderné šírenie učenia
  • Veda a kultúra Indie
  • Prekladateľstvo a publikácia
  • Odhaľovanie pseudo-učení
  • Stretávanie členov s cieľom systematického pokroku