späť

Bhaktisiddhanta Saraswati

Bhaktisiddhanta Saraswati

Zakladateľ Gaudiya misie

Bhaktisiddhanta Sarasvatí Thákura se narodil na Šrí Kšetra Dhama (Jagannatha Puri) 6. února 1874 jako syn Šríly Sacidanandy Bhaktivinoda Thákura pod jménem Bimala Prasad. Svým stoupencům i veřejnosti je známý jako duchovní mistr Šríly Prabhupády. Mocně šířil učení Pána Caitanyi Mahaprabhua na počátku dvacátého století. Po Mahaprabhuovi přišlo na tento svět mnoho áčárjů a kázali o Pánu v naší sampradáji (Šríla Narottam Dás Thákur, Šríla Višvanáth Čakravartí Thákúr a mnoho dalších), ale jejich kázání nebylo tak rozsáhlé – Šríla Bhakti Siddhanta Sarasvatí Thákur kázal a oslavoval Maháprabhua velmi široce a okázale; proto ho každý uctívá jako Vjásadéva a den jeho zjevení jako den Vjasa Puja.

Jeho otec byl uznávaný bengálský filosof a učitel. Získal západní i tradiční indické vzdělání a obdržel titul Siddhānta Sarasvatī („vrchol moudrosti“). Již v dětství si rychle osvojil Védy, zapamatoval si Bhadgavad-gítu a oblíbil si filozofické práce svého otce. Pro své rozsáhlé znalosti se stal známým jako „Živá encyklopedie“.

V roce 1900 přijal zasvěcení jako Gaudiya Vaišnava od vaišnavského sanjásína Gaurkishora Dáse Bábájího. Po smrti svého otce a zároveň gurua, který ho uvedl do duchovního světa, přijal v roce 1918 řád sanjásína a také jméno Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami.

Bhaktisiddhanta Sarasvatí slavnostně otevřel v Kalkatě první centrum své instituce, později známé jako Gaudiya Math. To se brzy rozvinulo v dynamickou misijní a vzdělávací instituci a následně vzniklo 64 poboček po celé Indii a kromě toho i centra v zahraničí – v Barmě, v Anglii a v Německu.

Kázal přesvědčivě proti kastovnímu systému a filozofickým odchylkám od Gaudiya vaišnavismu. Postavil se proti monistickému výkladu hinduismu, který se ukázal jako převládající podoba hinduistického myšlení v Indii. Pokusil se spojit čtyři vaišnavské sampradáji tím, že publikoval jejich učení.

Šríla Sarasvatí Thákura získal titul Nrisimha Guru za své neohrožené a mocné přispění vaišnavské siddhantě. Byl známý svým intenzivním a otevřeným řečnickým stylem – Májavádí, kteří ho potkávali, přecházeli na druhou stranu ulice, aby se vyhnuli konfrontaci s tímto „lvím guru“. Kromě toho, že byl odvážným kazatelem, oplýval všemi božskými vlastnostmi a byl plný extatické lásky k Bohu.

Vlastnil tři tiskařské lisy známé jako „Brhat-mrdangy“ v Madrasu, v Kalkatě a Krishna-Nagaru, které vydávaly knihy, časopisy a noviny za účelem šíření poselství Šrí Gauranga Mahaprabhua. Významně rozšířil Védy, shromáždil osmnáct purán, Mahabharatu, Vedanta Darshan a mnoho dalších různých druhů písem. Kromě otcových spisů vydal mnoho autorizovaných šáster: Bhagavad-gita, Šrímad Bhagavatam, Caitanya Bhagavata, Caitanya Mangala, Prema-bhakti-candrika a jeho oblíbená kniha Šrí Caitanya-caritamrta.

Předpovídal, že se cizinci naučí bengálsky, aby mohli vychutnávat nektar, který zanechal Šríla Krišna Dasa Kaviraja v Caitanya- caritamrtě. Na otázku, proč se zabývá tiskem duchovního deníku s názvem Nadia Prakash, Šríla Sarasvatí Thákura odpověděl: „Pokud může bezvýznamné město vyprodukovat patero různých novin denně, tak proč bychom nemohli vydávat každou vteřinu zprávy o věčných, stále aktuálních transcendentálních činnostech Nejvyšší Osobnosti Božství na Jeho neomezené duchovní planetě, Goloka Vrindávaně?“

Šríla Sarasvatí Thákura vykopal svaté rodné místo lorda Čaitanji (Yoga pitha) v Šrídhara Mayapur v okrese Nadia v Západním Bengálsku, a to navzdory silnému odporu tamní kasty Goswámích z Navadvípy hladovějících akorát po penězích. Kastovní goswamíni využívali a stále využívají náboženské pnutí obyčejných lidí ve jménu Pána Čaitanji a prezentovali se jako takzvaní příbuzní a potomci Pána Čaitanji a Pána Nitjánandy. (Ve skutečnosti lord Čaitanja nebral jako příbuzného nikoho, kdo nebyl oddaným Pána). Tito goswámíni za úplatek slibovali svým bláhovým následovníkům „odeslání duše do nebe“. Pán Čaitanja přitom naopak vyjadřoval názor, že kdokoli, kdo dobře zná filozofii Absolutní Pravdy, Šrí Krišnu, bez ohledu na to, zda je rozeným brahmanou či šúdrou nebo sanjásí v chrámu či grihastha, je dokonale způsobilý jednat v roli duchovního mistra.

A tuto skutečnost také prakticky prokazoval během své kazatelské práce. Zavedl mnoho inovací v oblasti šíření kázání. Po celé Indii instaloval dostupné (bezplatně) teistické expozice a diorámy zobrazující zábavy Šrí Krišny a Šrí Čaitanji Maháprabhua. Využíval nejnovější technologie a dokonce pracoval s animovanými figurkami. Na mnoha svatých místech navštívených Pánem Čaitanjou umístil na jeho památku mramorové otisky lotosových nohou Pána. Prolomil tradici a nechal své sanjásíny nosit na míru šité šaty a kabáty, jezdit v autech a motorových člunech a přenášet Mahaprabhuovo učení přes moře do Evropy.

Revoluční kazatelské nápady Šríly Bhaktisiddhanty Saravatiho vycházely z principu šáster yukta-vairagya stanovených rasa áčárjou, Šrílou Rúpou Gosvámim. Obhajoval učení Šrí Rúpy a Šrí Raghunatha Dasy Goswamiho, učil vědu o oddané službě a ukázal tisícům, jak dosáhnout čisté lásky k Šrí-Šrí Gandharvika-Giridhari (Rádha-Krišna). Šríla Sarasvatí Thákura, který byl věčně osvobozenou duší, věděl, jak dokonale zapojit Mayu (iluzorní energii) do služby Pánu Krišnovi.

Kromě jeho fenomenálního kazatelského úspěchu v Indii byl Bhaktisiddhantovým největším přínosem Šríla AC Bhaktivedanta Svámí Prabhupáda, kterého inicioval a inspiroval k šíření vědomí Krišny po celém světě. Když byl Šríla Prabhupáda požádán, aby popsal svého duchovního mistra Šrílu Bhaktisiddhantu Sarasvatího Thákuru, řekl: „Co mohu říci? Byl to skutečný „Vaikuntha man“.“

Ve věčných zábavách Radhy-Góvindy v Goloce Vrndavanu slouží Šríla Sarasvatí Thákura jako Nayana-mani manjari. Jeho pushpa samadhi jsou v Radha-kunda a Radha Damodara.

 

Bonusy

Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur o nadšení a zpěvu svatého jména

„Mám velkou radost, když slyším, že tvé nadšení pro zpívání roste. Jakmile naše znečištění budou zpíváním odstraněna, Pánova podoba, Jeho vlastnosti a zábavy nám budou odhaleny v Jeho svatém jménu. Nemá smysl vynakládat zvláštní úsilí, aby si člověk uměle zapamatoval Pánovy podoby, vlastnosti a zábavy. Pán a Jeho jméno jsou jedno a totéž. To bude jasně pochopeno, když budou odstraněny nánosy nečistot ve tvém srdci.

Zpíváním bez přestupků si osobně uvědomíte, že veškerá dokonalost pochází ze svatého jména. Zpíváním se postupně ruší rozdíl mezi vnitřním já, hrubohmotným a jemnohmotným tělem a člověk si uvědomuje svou vlastní duchovní podobu. Jakmile si člověk uvědomí duchovní tělo a pokračuje v zpěvu, uvidí transcendentální povahu Pánovy podoby.

Pouze svaté jméno odhaluje duchovní podobu živé bytosti a poté způsobí, že je přitahována Krišnovou podobou.

Pouze svaté jméno odhaluje duchovní vlastnosti živé bytosti, kterou následně přitahují Krišnovy vlastnosti.

Pouze svaté jméno odhaluje duchovní činnosti živé bytosti, která je dále přitahována Krišnovými zábavami.

Mluvíme-li o službě svatému jménu, nemáme na mysli jen zpívání svatého jména; zahrnuje také další povinnosti zpívajícího. Pokud sloužíme svatému jménu tělem, myslí a duší, pak se směr této služby spontánně projeví jako slunce na jasné obloze zpěvákova srdce. Jaká je povaha svatého jména? Nakonec se všechna tato porozumění spontánně projeví v srdci toho, kdo zpívá svaté jméno. Pravou podstatu Hari-namu odhalí poslech, čtení a studium písem. K tomuto tématu není třeba psát nic dalšího. Všechny tyto věci vám budou odhaleny zpíváním.“

Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura

 

O nekompromisnosti kázania

„Kazateľ Hari-kīrtanu je nutne nekompromisným nepriateľom svetskosti a pokrytectva. Je jeho stálou funkciou odstraňovať všetky mylné predstavy kázaním Pravdy v jej najjednoznačnejšej podobe, bez akéhokoľvek posudzovania osoby, miesta alebo času. Vždy si zvolí formu, ktorá má najmenšiu pravdepodobnosť, že bude zle pochopená. Je to jeho svätá povinnosť jasne a na rovinu oponovať komukoľvek, kto sa snaží podviesť či ublížiť sebe alebo ostatným prekrúcaním Pravdy, či už so zlým úmyslom, alebo nevedomky. Toto je možné iba v prípade, že je tento kazateľ kīrtanu vždy pripravený prijať možnosť, že bude utláčaný stádovitými ľuďmi za predpokladu, že im týmto svojím nepohodlím napokon prinesie prospech vyjavením Pravdy v jej jasnej podobe. Keď nemá túto vôľu, bojí sa a zvažuje svoje osobné nepohodlie alebo otázku úcty k jeho osobe namiesto toho, aby kázal kīrtan za každých okolností, nie je hodný byť kazateľom Absolútnej Pravdy. Pokora znamená dokonalú podriadenosť Pravde a žiadnu sympatiu k nepravde. Tí, ktorí ukazujú akúkoľvek spriaznenosť s nepravdou nie sú hodní spievania Hari-kīrtanu. Akékoľvek priľnutie k nepravde je opakom pokory zrodenej z absolútnej odovzdanosti Pravde.“ (Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura, esej v The Harmonist 26.249-50, Apríl 1929)

 

O inštutucionalizme

„Myšlienka organizovanej cirkvi v pochopiteľnej podobe vskutku značí koniec živého hnutia. Veľké cirkevné organizácie sú hrádze a priehrady, ktorých cieľom je zadržiavať prúd, ktorý však nemôže byť zastavený žiadnymi takýmito zámermi… Rovnako nemôže existovať žiaden pozemský aranžmán, ktorý by ľuďom umožnil permanentné udržanie popularity duchovného života v tejto svetskej rovine.

Pôvodný účel svetových cirkví nemusí byť vždy nežiadúci. Zatiaľ však žiadna stabilná náboženská štruktúra s cieľom inštruovať masy nebola úspešná. Najvyšší Pán, Śrī Kṛṣṇa Caitanya, v súlade s učením písiem každému učiteľovi večného náboženstva nariaďuje vzdať sa akejkoľvek konvenčnej konformity. Neznamená to však, že mechanické prijatie nekonvenčného života z niekoho urobí vhodného učiteľa náboženstva. Pre ovládnutie vrodenej svetskosti podmienených duší sú usmernenia nevyhnutné. Žiadne mechanické usmernenie však nemá zmysel aj, keby bolo vykonané pre tento účel.

Bona fide duchovný učiteľ nie je produktom žiadneho mechanického systému a ani mu nie je naklonený. Takisto ani žiaden systém v jeho rukách nemá šancu zdegenerovať do nejakej bezduchej štruktúry. Iba prosté nasledovanie fixných doktrín a liturgií nemôže človeku priniesť skutočného ducha doktrín či liturgií.“ (Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura, esej v The Harmonist, Január 1932)

 

Dokument

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

0 komentárov