späť

Šrí Krišna Janmasthami – Zjavenie Pána Krišnu

Šrí Krišna Janmasthami – Zjavenie Pána Krišnu

pôst do polnoci

Každý rok oslavujeme Šrí Krišna Janmastami na pamiatku dňa, keď sa Krišna objavil na Zemi pred vyše 5 000 rokmi.

 

Dátum Janmashtami v roku 2022 a význam zjavenia

Tento rok sa Krišna Janmashtami bude sláviť v piatok 19. augusta. Oddaní pri tejto priaznivej príležitosti držia pôst a modlia sa k Pánovi Krišnovi. Ľudia zdobia svoje domovy kvetmi, svetlami a pod. Chrámy sú tiež krásne vyzdobené a osvetlené.

Chrámy v Mathure a Vrindávane sú svedkami tých najhonosnejších a najfarebnejších osláv, pretože sa tam Pán Krišna narodil a strávil tam svoje roky dospievania.

 

História Janmashtami

Pán Krišna sa narodil v ôsmy (Ashtami) deň temných štrnástich dní v mesiaci Bhadrapada (august – september) v Mathure. Bol synom Devaki a Vasudevu. Keď sa Krišna narodil, Mathure vládol jeho strýko kráľ Kamsa, ktorý chcel podľa proroctva zabiť deti svojej sestry, pretože proroctvo hovorilo, že ôsmy syn Devaki a Vasudevy spôsobí jeho pád.

Po proroctve Kamsa uväznil Devaki a Vasudevu. Zabil ich prvých šesť detí. V čase narodenia ich siedmeho dieťaťa Balaráma sa však plod mysticky preniesol z Devakiho lona do lona kráľovnej Rohini. Keď sa narodilo ich ôsme dieťa, Krišna, celý palác spal a Vasudeva ho zachránil tak, že ho odniesol do domu Nanda Maharádža a Yashody vo Vrindavane.

Dieťa vymenil a vrátil sa do paláca s dievčatkom a podal ju Kamsovi. Keď sa ju zlý kráľ pokúsil zabiť, premenila sa na bohyňu Durgu a varovala ho pred blížiacou sa záhubou.

Krišna vyrastal vo Vrindávane a nakoniec zabil svojho strýka Kansu. Viac o Jeho živote a zábavách sa dočítate v 10. speve Šrímad Bhagavatamu alebo v Krišna knižke.

 

Kto je vlastne Krišna?

Krišna sa zo sanskritu prekladá ako “najpríťažlivejší”, “tmavý” alebo “čierny”. Krišna je Najvyššia Božská Osobnosť, z ktorého všetko pochádza. Taktiež je niekedy označovaný ako ôsmy avatar boha Višnua, ale podľa Bhagavata Purány je Krišna a Višnu jedna osoba a v skutočnosti má Višnu svoj pôvod v Krišnovi, pretože Krišna je zdrojom všetkých avatarov.

Počas rôznych vekov Krišna zostupuje jako inkarnácia (avatar) na túto planétu Zem v rôznych podobách. Vo svojej pôvodnej podobe však zo svojho sídla zostupuje raz za 4 320 000 000 rokov. K Jeho poslednému zjaveniu došlo pred približne 5 243 rokmi v Indii, oblasti známej ako Vradža (Vrindávan).
Krišna vlastní všetkých 6 vznešených vlastností v plnej miere, tzn. je najmúdrejší, najsilnejší, najodriekavejší, najbohatší, najkrajší a najslávnejší. Žiadna iná duša nevlastní týchto 6 dokonalostí v takej miere ako Krišna. Každý je pod Jeho kontrolou.

Všetky entity deleguje s osobitnou mocou iba Najvyšší Pán; avšak sami nie sú najvyšší. Je tiež uctievaný všetkými polobohmi a je najvyšším zo všetkých, pretože je pôvodnou bytosťou.

Nemá takú telesnú formu ako obyčajná živá bytosť. Nie je žiadny rozdiel medzi Jeho telom a Jeho dušou. Je absolútny. Všetky Jeho zmysly sú transcendentálne. Každý jeden z Jeho zmyslov môže vykonávať činnosť akéhokoľvek iného zmyslu. Preto Mu nikto nie je rovný.

Jeho energie sú rozmanité, a preto sa Jeho túžby automaticky vykonávajú a plnia (Śvetāśvatara Upaniṣad 6.7-8)

Krišna je pôvodný najvyšší požívateľ. Meditovať o Ňom ako o kráľovi kráľov je dôkladná a rozumná duchovná činnosť. Pomáha nám pochopiť neobmedzené rozmery čistej sily a čistej lásky v ich pôvodných duchovných formách.

Dvarakadhishove zábavy nám poskytujú transcendentálny pohľad na lásku, silu a súcit najväčšieho duchovného hrdinu a vodcu celej večnosti.

Človek by si nemal mylne myslieť, že Krišnov vzhľad a zábavy sú mýtické alebo alegorické. Pána Krišnu by sme mali prijať skôr ako Absolútnu Pravdu, príčinu všetkých príčin, ktorý sa skutočne objavil v ľudskej podobe a kráčal po Zemi.

Bhagavad-gíta uvádza, že správne transcendentálne porozumenie Jeho vzhľadu je také dôležité, že ak si človek uvedomí iba tento jeden predmet, v čase smrti sa nemusí vrátiť do hmotného sveta, ale pôjde späť za Krišnom do Jeho večného duchovného sveta zvaného Goloka Vrindávan.

 

 

Vzhľad Krišnu

Krišna býva väčšinou zobrazovaný s tmavo-modrou až čiernou farbou pleti (ako bolo spomenuté už vyššie, Krišna znamená „tmavý“ alebo „čierny“). Hovorí sa, že farba Jeho pleti je šjáma. (Čierna, alebo tmavomodrá – farba búrkového mraku).

Medzi jeho hlavné atribúty patrí flauta a často je zobrazovaný v prítomnosti kráv či svojej milovanej, večnej spoločníčky Šrímatí Rádhárání (Rádha).

Má bohato zdobené oblečenie a množstvo šperkov. Šperk, ktorý nosí na hrudi, sa volá Kaustubha a vznikol stĺkaním oceánu mlieka. Jeho malá lastúra sa volá Páňčadžanja (býva s ňou zobrazovaný väčšinou na začiatku bitky na poli Kurukšestra).
Ako je uvedené v Bhagavad-gīte, Pán hovorí, že Jeho vzhľad, narodenie a činnosti sú transcendentálne a ten, kto im skutočne rozumie, je okamžite spôsobilý byť prenesený do duchovného sveta. Pánov vzhľad alebo narodenie sa nepodobá obyčajnému človeku, ktorý je nútený prijať hmotné telo podľa svojich minulých skutkov.

V Brahma-saṁhite sa uvádza, že Pán je najstaršia osoba. Časť religionistov si preto predstavuje, že Boh musí byť veľmi starý, a preto zobrazujú podobu Pána ako veľmi starého muža, čo je však ďaleko od pravdy.

„Vasudeva potom uvidel narodené dieťa, ktoré malo veľmi nádherné lotosové oči a ktoré vo svojich štyroch rukách nieslo štyri zbrane śaṅkha, cakra, gadā a padma.“ Na Jeho hrudi bol znak Śrīvatsa a na krku žiarivý drahokam Kaustubha. Oblečený v žltej farbe, jeho telo načernalé ako búrkový oblak, kučeravé vlasy a jeho prilba a náušnice neobyčajne lesklé vďaka cenným drahokamom, toto dieťa ozdobené brilantným opaskom, náramkami a inými ozdobami vyzeralo veľmi nádherne.” (Srimad-Bhagavatam 10.3.9-10)

– Na podporu slova adbhutam, ktoré znamená „úžasné“, sú úplne popísané ozdoby a bohatstvo novorodenca. Ako potvrdzuje Brahma-saṁhitā (5.30), barhāvataṁsam asitāmbuda-sundarāṅgam: odtieň Pánovej nádhernej podoby pripomína načernalú farbu hustých mrakov (asita znamená „načernalý“ a ambuda znamená „oblak“). Zo slova catur-bhujam je zrejmé, že Kṛṣṇa sa prvýkrát objavil so štyrmi rukami ako Pán Viṣṇu. Žiadne bežné dieťa v ľudskej spoločnosti sa nikdy nenarodilo so štyrmi rukami. A kedy sa narodí dieťa s úplne vyrastenými vlasmi?

Zostúpenie Pána je teda úplne odlišné od narodenia obyčajného dieťaťa. Drahokam Vaidūrya, ktorý sa niekedy javí ako namodralý, niekedy žltý a niekedy červený, je k dispozícii na Vaikuṇṭhaloke. Pánova prilba a náušnice boli ozdobené týmto konkrétnym drahokamom.

 

Energie Pána Krišnu

Rôzne energie Pána Krišnu pôsobia v dokonalom pláne prirodzeného sledu a vykonávajú všetko prostredníctvom svojich rôznych energií, vďaka čomu zostáva Pán Krišna večne najvyšším a nezávislým. Keď zostupuje do hmotného sveta svojou bezpríčinnou milosťou k rôznym živým bytostiam, robí to svojou vlastnou energiou. Nepodlieha žiadnym podmienkam hmotných kvalít prírody. To, že nemusí nič osobne robiť, neznamená, že je neosobný.

Vďaka jeho nepochopiteľných transcendentálnych energiách sa jednoducho podľa Jeho vôle všetko deje bez fyzického alebo osobného úsilia. Je preto nazývaný Yogeśvara alebo “Pán všetkých mystických síl”.

Táto božská osoba je všadeprítomná vďaka svojim rôznym energiám, rovnako ako sa svetlo šíri všade v priestore. Vo Védach sa uvádza, že Pán, Najvyššia Božská Osobnosť, má mnoho potencií: parāsya śaktir vividhaiva śrūyate. Všetky rôzne energie pôsobia zvonku a zvnútra a Yogamāyā je vládcom všetkých energií. Yogamāyā je hlavnou energiou Pána Krišnu.

 

Pancha Tattva

Pancha Tattva patrí medzi najznámejšie inkarnácie Pána Krišnu. „Pancč“ je sanskrtské slovo, ktoré znamená „päť“ a tattva znamená „pravda“ alebo „realita“. V tradícii Gaudiya Vaišnava Panca tattva konkrétne odkazuje na päť aspektov Boha (Krishnu), Absolútnu Pravdu.

V Gaudiya Vaišnavizme sa týchto päť znakov Krišnu, Najvyššej Osobnosti Božstva a príčiny všetkých príčin, objavilo na Zemi ako päť individuálnych osobností na konci 15. storočia.

1. Chaitanya Mahaprabhu je samotný Krišna, Najvyššia Božská Osobnosť a príčina všetkých príčin (Svayam Bhagavan), v nálade Šrímati Rádharáni.

2. Nityananda je Krišnova prvá osobná expanzia s kombinovanou silou Balarámu.
3. Advaita Acharya je kombinovaná sila Pána Višnua a Šivy (Harihara).
4. Sri Gadadhara je kombinovaná sila vnútornej energie Krišnu.
5. Šrívas je Krišnov čistý oddaný a symbolizuje oddanosť a jedinú jiva-tattvu (dušu) v tomto zoskupení.

 

 

Najznámejšie inkarnácie Pána Krišnu

Sú nazývané aj dasavatara, teda 10 hlavných opakujúcich sa avatarov:

Matsya
Kurma
Varaha
Narasimha
Vámana
Parašurama
Ráma
Krišna (vo svojej pôvodnej podobe)
Buddha
Kalki

Viac o Jeho zjaveniach, ich úlohách a zábavách sa dočítate v Šrímad Bhagavatame.

Do pozornosti dávame aj naše videá a príbehy o Krišnovi v animovanej podobe na našom Youtube kanáli.

 

https://www.youtube.com/watch?v=QO_F2Ez08nE&list=PLH96C_fq1-NDhzU7M56tv0JdLEvqL7BuI

 

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

0 komentárov