späť

Skutočným bohatstvom pre človeka je oddaná služba

Skutočným bohatstvom pre človeka je oddaná služba

Múdry vie, že je telo dočasne a duša je večná. Vďaka tomuto správne buduje vzťahy s materiálnou energiou a živými bytosťami. V súčasnosti má veľa ľudí pokrútené chápanie toho, čo je skutočná hodnota a čo nie.

 

Čo je bohatstvom pre človeka?

Skutočným bohatstvom pre človeka je oddaná služba, služba Krišnovi. Všetci by sme mali chápať čo je skutočné bohatstvo. Čo je skutočná hodnota. Pretože, keď chápeme čo je skutočná hodnota a investujeme do týchto skutočných hodnôt, tak vtedy sa stávame šťastnými. Pretože bohatstvo je to čo nás robí šťastnými. Bohatstvo privedie každého ku šťastiu a to čo je bohatstvo vedia len múdri.

Veľa ľudí sa v súčasnosti ženie len za peniazmi. Naivne si myslia, že peniaze sú bohatstvo. Že keď človek nazbiera najviac peňazí, tak bude naozaj šťastný. Peniaze sú v skutočnosti len nejaký štátny ekonomický nástroj. Ak to pochopíme, tak zistíme, že peniaze nie sú vôbec vytvorené na to, aby robili človeka šťastnými. Peniaze sú len výmenný nástroj medzi ľuďmi. Veľmi rýchlo môžu stratiť hodnotu. Napríklad keď si teraz niekto sporí v nejakej konkrétnej mene, tak je celkom pravdepodobné, že za desať rokov nebude mať absolútne nič. Môže sa stať, že tie peniaze stratia hodnotu. Napríklad u nás v Rusku často robia také ekonomické reformy, že celá mena úplne spadne.

Keď peniaze nie sú skutočným bohatstvom, tak čo je skutočné bohatstvo? Ako sme už povedali bohatstvo je to čo urobí človeka šťastným. Môžeme definovať tri okruhy bohatstva, to čo robí človeka šťastným.

 

Prvý okruh bohatstva

To, čo je spojené s prírodou, zdravím, zdravou stravou, ekológiou. Má to hodnotu, pretože to dáva možnosť fungovať materiálnemu telu, tomu nástroju v ktorom sa nachádzame. Natoľko, nakoľko je to tu v materiálnom svete možné samozrejme. Toto všetko potrebujeme, aby sme vo výsledku mohli dôjsť ku Krišnovi. Momentálne je pre nás telo iba nástrojom na to, aby sme mohli prostredníctvom neho prísť ku Krišnovi.

Rúpa Goswámi o tom hovorí v Nektáre oddanosti a vysvetľuje čo to je sadhana bhakti. Vysvetľuje, že sadhana je oddaná služba, ktorá sa vykonáva prostredníctvom zmyslov. Keď to správne pochopíme, tak zistíme, že aspoň v začiatkoch je zdravé telo absolútne nevyhnutné. Iba pomocou zdravého tela môžeme praktikovať zdravú sadhanu. S chorým telom je to zložité. V Šrímad Bhagavatame jeden verš hovorí, že prianie mať zdravé telo a byť v bezpečí je absolútne legitímnym prianím. Toto je jeden okruh toho, čo je skutočným šťastím a bohatstvom.

Príklad: V Rusku sú miesta, kde žijú ropní magnáti, kde sa ťaží ropa. Najčastejšie sú tieto miesta na severe a sú tam veľmi zložité klimatické podmienky. Je tam nedostatok slnka, zdravej zeleniny, veľmi ťažká práca. Zlá ekológia. Ale dostávajú veľa peňazí. No to, že majú veľkú výplatu nemá žiadnu cenu, lebo si úplne zničia svoje zdravie. Z dlhodobého hľadiska je oveľa lepšie žiť na mieste, kde je lepšia klimatická situácia, kde rastie zdravé ovocie a zelenina a pri tom nedostávať takú veľkú výplatu. Toto je jedna zo základných ilúzií. Zdravie môžeme vymeniť za peniaze, ale bohužiaľ nechápeme, že zdravie nemôžeme kúpiť za peniaze. Drvivá väčšina materialistov koná takým spôsobom, že likvidujú sami seba len kvôli peniazom. Zabudli žiť skutočnými zdravými hodnotami. Toto je prvá téma, čo to je bohatstvo.

 

Druhý okruh bohatstva

Je spojený s poznaním. Musíme si uvedomiť, že poznanie nie je len nejaká suchá informácia. Sú to napríklad aj nejaké profesionálne schopnosti. Keď máte nejaké profesionálne schopnosti, tak môžete povedať, že to je z kategórie poznania. Čo je poznanie v najvyššom prejave, čo sa týka človeka? Poznanie je, že sa telo líši od duše.

Aký je rozdiel medzi informáciou a poznaním? Alebo inak ako sa líši jnana od vijnany? Poznanie je informácia, na ktorú si dokážeme spomenúť v tú najpotrebnejšiu chvíľu.

 

Príklad: Všetci vieme, že by sme nemali robiť priestupky voči oddaným. Alebo, že by sme sa nemali hnevať. A teraz mi povedzte hnevá sa niekto z vás niekedy? Týmto sa líši poznanie od informácie. Tým sa líši jnana od vijnany. Prišiel nejaký dôvod, prečo by ste sa mali hnevať, ale vy si poviete, že sa hnevať nemá. A prestanete sa hnevať na základe tohto, lebo sa tá zloba ani nezrodila. To znamená, že máte poznanie, vijnanu. Máte nejakú praktickú skúsenosť. Ale keď prišla situácia, ktorá vás nahnevala a vy ste zabudli, že by ste sa nemali hnevať, to znamená, že máte iba suchú informáciu o tom, že by ste sa nemali hnevať.

Poznanie v najvyššom prejave sú charakterové vlastnosti. Čo sú charakterové vlastnosti? Charakterové vlastnosti sú určité spontánne konanie na vonkajšie podnety. Vzniká nejaká situácia a vy začínate spontánne nejak reagovať. A tá spontánna reakcia krásne ukazuje aké mate charakterové vlastnosti. Samozrejme je pochopiteľné, že reakcie môžu byť rôzne. Aké reakcie v sebe rozvíjame? Aké reakcie by sme v sebe mali podporovať? Práve tie reakcie, ktoré sú popísané v svätých písmach. Preto sa snažíme naučiť konať tak, ako to predpisujú sväté písma, šástry. Poznanie je tiež jedna z kategórií bohatstva.

 

Tretí okruh bohatstva

Tretie do čoho môžeme investovať svoje peniaze a úsilie, to sú vzťahy. Naozajstné, príjemné vzťahy sú skutočné bohatstvo. Vždy sa snažíme mať pozitívne vzťahy s ľuďmi, ktorí nás obklopujú. Snažíme sa o to, aby nás obklopovali dobrí ľudia. Najdôležitejšie je, aby nás obklopovali svätí ľudia. Aby nás obklopovali oddaní. Naše skutočné bohatstvo je založené na tom, aby sme sa naučili budovať vzťahy s oddanými. Pretože ak sa naučíme budovať správne vzťahy s oddanými, tak k nám šťastie príde samé od seba. Prečo? Pretože tam kde sú oddaní, tam je Krišna. A tam kde je Krišna, tam je Lakšmí, bohyňa blahobytu. Tam je úspech a šťastie.

Preto, aby sme dokázali vybudovať vzťah s Bohom, tak najskôr tá nižšia úroveň je to, aby sme sa naučili budovať vzťahy s jeho oddanými. Ak rozumieme tomuto všetkému a konáme tak, ak chápeme ako funguje tento svet, ak rozumieme čo je hodnotné a čo nie je hodnotné, ak chápeme čo je mŕtva hmota a živá duchovná energia, ak správnym spôsobom vyvíjame úsilie a správne si určíme priority, tak v takom prípade nebudeme musieť byť nikdy smutní. A skôr či neskôr prídeme naspäť domov, naspäť k Bohu.

 

Otázky: Čo treba urobiť, aby sa informácia transformovala na poznanie?
Preto je nevyhnutné sa obrátiť sa na duchovného učiteľa. Práve toto je úlohou duchovného učiteľa, alebo takého poradcu, aby nás naučil transformovať suchú informáciu do praktického života. Zmysel gurua a všetkých učiteľov je práve v tomto. Naučiť nás transformovať suchú informáciu na poznanie. Z jnany na vijnanu. Preto by sme sa mali snažiť o to, aby sme boli čo najviac v spoločnosti oddaných a tých, ktorí majú praktickú skúsenosť s týmto. Oni vám to pomôžu dosiahnuť, pomôžu vám sa to naučiť.

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

0 komentárov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.