späť

Rodina je umenie kompromisov

Rodina je umenie kompromisov

Śrīmad-bhāgavatam 3.14.16

iti tāṁ vīra mārīcaḥ
kṛpaṇāṁ bahu-bhāṣiṇīm
pratyāhānunayan vācā
pravṛddhānaṅga-kaśmalām

Synonyma

iti — takto; tām — jí; vīra — ó hrdino; mārīcaḥ — syn Marīciho (Kaśyapa); kṛpaṇām — nešťastné; bahu-bhāṣiṇīm — přespříliš hovořící; pratyāha — odpověděl; anunayan — uklidňující; vācā — slovy; pravṛddha — velice vzrušená; anaṅga — chtíč; kaśmalām — znečištěná.

Překlad

Ó hrdino (Viduro), syn Marīciho vhodnými slovy uklidnil chtíčem znečištěnou Diti, která byla nešťastná a příliš mluvila.

Význam

Když muže nebo ženu pronásleduje chtíč a sexuální touha, je třeba to chápat jako hříšné znečištění. Kaśyapa se věnoval duchovním činnostem, ale nebyl dostatečně silný, aby odmítl svoji takto postiženou ženu. Mohl ji odmítnout silnými slovy, kterými by jí dal jasně najevo, že to není možné, ale nebyl tak duchovně silný jako Vidura. Vidura je zde osloven jako hrdina, protože nikdo není silnější v sebeovládání než oddaný Pána. Vypadá to, že Kaśyapa již pomýšlel na sexuální požitek se svojí ženou, a protože nebyl příliš silný, snažil se ji odradit pouze uklidňujícími slovy.

 

Seminár

Narazili sme na veľmi zaujímavý verš. Taktiež je pre nás veľmi zaujímavý význam Šrílu Prabhupádu. Maitreya Muni tu rozpráva v tomto texte a Šríla Prabhupáda nám odkrýva tajomstvá. Najskôr by som sa vás chcel opýtať, či máte nejaké námety a otázky k tomuto textu. Nakoľko je tento verš zaujímavý ako pre grihastov, tak aj pre brahmačarínov. Je zaujímavý z hľadiska toho ako sa pozerať na chtíč z pohľadu duchovnej praxe. Taktiež popisuje nuansy rodinného života – psychológiu ako sa združujú manžel a manželka. Preto sa chcem najskôr opýtať vás. O čom by ste chceli dnes diskutovať?

Otázky:
Čo je to najhlavnejšie čo nám pomáha prekonať chtíč?
Aké je správne združovanie muža so ženou?

Ok pokúsime sa teda diskutovať na tieto témy. Čo pomáha prekonať chtíč, to je prvá otázka.

Vo svojom význame to Šríla Prabhupáda píše: „Kaśyapa se věnoval duchovním činnostem, ale nebyl dostatečně silný, aby odmítl svoji takto postiženou ženu. Vidura je zde osloven jako hrdina, protože nikdo není silnější v sebeovládání než oddaný Pána. Vypadá to, že Kaśyapa již pomýšlel na sexuální požitek se svojí ženou, a protože nebyl příliš silný, snažil se ji odradit pouze uklidňujícími slovy.“

Tu sa píše o tom, že práve duchovná prax nám pomáha prekonať chtíč. Čím väčšiu duchovnú silu má človek, tak tým je pre neho ľahšie prekonať hmotné túžby.

 

Príklad:

Pán Čaitanya prijal sannyás. Prečo to urobil? Aby získal väčší rešpekt, lebo každý má v úcte človeka ktorý prijal sannyás. Pretože duchovná úroveň muža sa posudzuje podľa toho ako vie jednať a združovať sa so ženami. V rámci ISKCONu máme veľmi úctivý vzťah voči grihastom. Sú aj duchovní učitelia, ktorí sú grihastovia. Máme s nimi dobrý vzťah a máme k nim úctu. No duchovní učitelia ktorí prijali sannyás, tak sú viac. Pretože k sannyásinom je väčšia dôvera a človek im prirodzene viac dôveruje. Čím vyššia je duchovná úroveň osobnosti, tak tým má menej chtíču. Osoba má zaujímať také postavenie, ktoré mu bude pomáhať v jeho duchovnom živote. Na jednu stranu by mala osoba vykonávať nejakú duchovnú prax, to nám pomáha prekonať chtíč. Na druhú stranu musí osoba chápať aká je úroveň jeho chtíču a podľa toho zaujať správne hmotné postavenie. Toto materiálne postavenie môže taktiež pomôcť osobe prekonať chtíč.

Často keď sa hovorí o prekonávaní chtíču, tak sa hovorí jednoducho: „Rob nejakú duchovnú prax a pomôže ti to.“ Súhlasíte? No málo sa hovorí o tom, že je potrebné taktiež zároveň zaujať správne postavenie z materiálneho hľadiska k tomu, aby sa dal chtíč prekonať. To taktiež pomáha v tom, aby sme sa zbavili chtíču.

 

Poďme sa pozrieť na ženy z pohľadu muža:

Predstavte si mladé veľmi krásne dievča. Čo si bude muž myslieť o tejto žene? Bude si ju užívať. Ako si ju bude užívať? Fyzicky. Toto je jeden pohľad na mladé krásne dievča. Jeden muž sa môže pozerať na takéto dievča a myslieť na to aká je nádherná, krásna. „Priťahuje ma.“ No predstavte si, že sa oženil. Narodila sa mu dcéra a je malinká. Malinké dievčatko. Vidí ako rastie. Vidí ju a môže sa s ňou stretávať. Potom dospeje, vyrastie a premení sa na krásne dievča. Aký k nej bude mať vzťah potom? Bude si s ňou chcieť fyzicky užívať? Keď si prešla túto cestu, vyrástla z malého dieťaťa na dospelé dievča. Môže si myslieť: „Keď som bol mladý, tak som si chcel užívať s takýmto krásnym dievčaťom“ – a teraz sa môže hanbiť pri takejto túžbe. Bude chcieť, aby sa k jeho dcére správali dobre. Takýmto spôsobom sa môže jeho postoj k ženám veľmi silno zmeniť. Keď bol mladý, tak chcel niečo, no keď vyrastie dospeje, tak chce niečo iné. Takto prebieha zmena vedomia. Toto je niečo čo pomáha, čo je veľmi dôležité.

Tu sa popisuje akým spôsobom sa Kaśyapa vzťahuje ku svojej manželke a nájdeme tu dva body, dva faktory.

Prvý faktor: Jeho duchovná úroveň.
Druhý faktor: Jeho materiálne postavenie, chtíč a jeho túžby.

Podľa týchto dvoch faktorov jedná. Preto postupoval tak ako postupoval. Nemohol postupovať lepšie, no zároveň nemal postupovať horšie. Tak postupoval tak, ako postupoval.

A k druhej otázke ohľadom združovania sa medzi ženami a mužmi. To sa zakladá práve na tomto. Rozumieť svojej duchovnej úrovni a svojmu materiálnemu postaveniu. Ak sa mladý muž zriekne príliš skoro, ešte než sa naozaj odpúta od chtíču, tak riskuje to, že aj keď vyrastie a bude starý, tak sa v ňom tieto túžby môžu prebudiť. Z druhej strany, ak už človek má nejakú vysokú úroveň, tak by sa nemal ženiť, pretože tie úlohy, ponaučenia, vnútorné práce, ktoré si mal prejsť, tak tie už prebehli skôr.

Najskôr sa na to pozeráme z duchovného hľadiska. Čo bude najlepšie pre danú konkrétnu osobu z duchovného hľadiska. Potom zvažujeme materiálne, hmotné postavenie a ako to všetko zladiť, aby mohol správne naplniť svoje túžby. Vzťahy v rôznych rodinách budú rôzne. V každej rodine to bude vyzerať rôzne, bude sa to líšiť v rôznych detailoch. Zodpovedajúc duchovnej úrovni manželov. No v každom prípade hlavným cieľom je robiť duchovný pokrok.
O čom by ste ešte chceli diskutovať?

 

Otázka: Chcela by som sa opýtať, či by mohol prabhu vysvetliť čo má žena robiť, keď manžel poklesne, pretože som zistila, že to niektorí oddaní riešia. Ja keď som sa pridala k oddaným, tak som počula, že to nie je správne.

Otázka prekladateľa: Poklesne sa myslí, že prestane praktikovať, alebo že pokračuje praktikovať, ale že nedodržuje princípy?

Doplnenie: Poklesne, keď má sexuálnu túžbu. Tak čo s tým má manželka robiť.

Otázka prekladateľa: Chce ale ostať oddaným, chce pokračovať vo vedomí Krišnu?

Doplnenie: Áno.

 

Musíme byť realistami. Aký je náš cieľ ako oddaných? Náš cieľ je v tom, aby sme získali duchovnú realitu a vrátili sme sa naspäť ku Krišnovi. K tomuto sa musíme očistiť. Každý má svoju osobnú, individuálnu úroveň. Ak má muž vysokú duchovnú úroveň, tak sa pravdepodobne nebude ženiť. Keď sa muž žení, tak jednou z tých motivácii je sexuálna túžba. To je normálne. Treba pochopiť akú úroveň môže nasledovať a akú nemôže. Dokonca aj keď sa muž stretáva s nejakou ženou a je tam nejaký priateľský vzťah dajme tomu, tak tam aj tak môže byť zabudovaná nejaká jemnohmotná sexuálna túžba. Keď sa muž stretáva s nejakou ženou, ktorá nie je jeho manželka. Pozdravia sa. „Ahoj, ahoj ako sa máš?“ – niečo spolu vtipkujú. Aká je za tým motivácia? Je tam sexuálna túžba a prejaví sa ako nejaké združovanie, vtipkovanie. Pán Šíva vyslovil osem princípov brahmačárye. Jeden z tých princípov je, že nie je keli.

Čo znamená keli? To je také koketovanie, také príjemné, zábavné rozhovory. Nemusí tam byť nejaká pohlavná túžba, ale už to je (v) keli a to už je porušovanie brahmačarie.

Áno muži majú pohlavnú túžbu, ale aj ženy majú pohlavnú túžbu. Môžem sa s vami podeliť o to, čo pozorujem veľmi často.

 

Príklad:

Ženy často hovoria, že nemajú žiadnu pohlavnú túžbu ale ich manžel je veľmi chtivý. Často dávam také prirovnanie slona a vrabca. Slon toho zje veľa a vrabec máličko. No ak bude slon žiť spolu s vrabcom, tak slon toho zje tony a vrabec, ktorý s ním bude žiť, tiež niečo zje. Vrabec si môže myslieť ako sa ten slon prežiera a ja skoro nič nejem. Toto si môže myslieť vrabec. Slon mu povie – poď ideme sa najesť a vrabec si pomyslí, zas tie kvantá jedla. Zas sa prejeme. Vrabec si môže myslieť: „Ja ale nechcem jesť a slon ma núti pretože spolu bývame.“ No môžeme povedať:  „Ok vrabec, ak nechceš byť so slonom, tak bývaj sám. Myslíš si, že keď nezávisíš od slona, tak nechceš jesť?“ Čo sa stane vrabcovi keď ho prestanú kŕmiť? Umrie od hladu.

Podobná analógia je vo vzťahu manžela a manželky v rodine. Môže sa zdať, že je muž viac chtivý ako manželka, keď očividnejšie prejavuje, že má sexuálnu túžbu. Takáto žena sa môže rozviesť so svojim mužom. Bude takto žiť mesiac, dva, päť a nakoniec si začne uvedomovať, že má tie sexuálne túžby aj ona. Rozumiete? Preto si musíme sami u seba uvedomiť aká je naša úroveň, do akej miery sme my sami zbavení týchto túžob. Toto je najdôležitejšie na začiatok. Najskôr úprimne pochopiť svoju úroveň. Keď chápeme na akej sme úrovni my, tak potom môžeme pochopiť, že aj iní ľudia majú svoju úroveň, buď vyššiu, alebo nižšiu.

Keď berieme rodinu ako tím, kde si musia manželia navzájom pomáhať, tak musí dôjsť k nejakej zhode ako spolupracovať čo najlepšie. Musia sa úprimne medzi sebou dohodnúť, akým spôsobom chcú ísť ku Krišnovi, a v ktorých veciach môže nastať kompromis. V každej rodine je to individuálne, takže budú mať nejakú svoju dohodu.

Spomínam si čo píše Šríla Prabhupáda v tretej kapitole Bhagavad-gíty. Ak si pamätáte, tak koniec tretej kapitoly Bhagavad-gíty popisuje chtíč. Arjuna tu pokladá otázku ohľadom chtíču a Krišna mu odpovedá. Krišna v týchto veršoch prirovnáva chtíč k ohňu. Hovorí, že sa chtíč nachádza v tele, mysli a inteligencii. Radí ako prekonať chtíč. Vo svojich významoch k týmto veršom dáva Šríla Prabhupáda veľmi dôležité odporúčanie. Hovorí, že sa môže občas stať, že osoba nie je schopná nasledovať regulatívne princípy. Vysvetľuje, že je najdôležitejšie, aby osoba neospravedlňovala svoju neschopnosť nasledovať regulatívne princípy.

Keď oddaný rozumie tomu, že niektoré princípy môže nasledovať a niektoré nemôže nasledovať, no má želanie prísť ku Krišnovi, chce pozdvihnúť svoju úroveň, svoju duchovnú úroveň, tak skôr či neskôr bude môcť nasledovať tieto princípy. No ak si takáto osoba začne ospravedlňovať svoju neschopnosť nasledovať nejaký princíp, bude hovoriť, že takto to bolo, je a vždy bude, tak si uzatvára cestu duchovného pokroku. Toto je nejaké moje pochopenie tejto otázky, ktorú ste sa pýtali.

Ja si myslím, že rodina je tím a tento tím musí prísť ku Krišnovi. Myslím si, že v rodine v rôznej miere má každý chtíč. Ako muž, tak aj žena. Chtíč má každý. Niekto vo väčšej a niekto v menšej miere. Niekto môže len vtipkovať s opačným pohlavím a nepotrebuje hrubohmotný sex. Niekto potrebuje hrubohmotný sex. Členovia rodiny musia pochopiť, aká je u nich duchovná úroveň, na akej sú úrovni a dohodnúť, čo sú ochotní pripustiť, tak aby mohol pokračovať ich duchovný pokrok.

Čo sa týka Kaśyapa Muniho, Kaśyapa Muni bol definitívne na oveľa vyššej úrovni ako jeho manželka. No ako sa zachoval? Taktiež mal pohlavnú túžbu a Šríla Prabhupáda o tom píše vo svojom význame. Že najskôr to podľa všetkého vyzerá tak, že pomyslel na sexuálny pôžitok so svojou ženou. Mal túžbu? Mal. No prišiel on za svojou manželkou? Nie. Mal túžbu, ale nešiel za svojou manželkou ako prvý. Ona mala túžbu a išla za ním. No ako sa zachoval Kaśyapa? Nepovedal jej, že je hriešna žena a že je zlá. Pokúsil sa ju ukľudniť. Zachoval sa správne? Podľa toho na akej sa nachádzal úrovni, tak sa zachoval správne. Role sa takto môžu striedať a meniť. Nemusí chodiť iba manželka za manželom, ale môže to byť aj naopak. Ja tu osobne nevidím iný scenár, než tento, čo ukázal Kaśyapa.

Musíme pochopiť, že sme v rodine spojení jeden s druhým. Keď cítime zodpovednosť za naše rodiny, tak musíme zvažovať všetky tieto veci. Definitívne to nemusí byť niečo, čo by sme povedali, že je dobré, ale na druhú stranu, čo môžeme robiť? No ak je túžba konať správnym spôsobom, tak nám Krišna pomôže. Čo bolo následkom tohto činu? Narodili sa démonské deti. No nakoniec všetko dopadlo dobre, Krišna ich zabil. Hiranyakšu zabil Varahadéva a Hiraṇyakaśipua zabil Pán Nṛsiṁhadeva. Je zaujímavé, že aj tento výsledok hriešnej aktivity nakoniec dokázal priniesť pôžitok pre Najvyššieho Pána, pretože s nimi potom bojoval.

Chtíč bude definitívne viesť k utrpeniu, čo môžeme robiť? No úplne ignorovať chtíč môže len osoba na veľmi vysokej duchovnej úrovni. Preto je tu Vidura oslovený ako vira, hrdina. Rozumiete? Toto sú nejaké moje myšlienky k tejto téme a nenalieham na to, aby ste to prijali, ale je to tak ako ja chápem túto tému. Vychádzam z toho, že v rodine má byť vzájomná úcta medzi manželmi. Nejak musí byť prejavená úcta k tomu manželovi, ktorý je na vysokej úrovni a taktiež musí byť prejavená úcta k manželovi, ktorý má nižšiu úroveň. Keď budeme správne chápať túto otázku, ale zároveň sa budeme na to pozerať ešte z uhlu pohľadu oddaných a budeme chápať aký je náš ciel ako oddaných, tak na základe toho môže byť docielený ideálny kompromis.

Je veľmi dôležité stretávať sa s ľuďmi, ktorí sú v stave odriekania, pretože sa s nami môžu podeliť o ich chuť k nasledovaniu týchto princípov. V čom je hodnota odriekavých osôb? Ich hodnota je v tom, že sú schopní odriekania a nie sú pripútaní k určitým túžbam. Z hľadiska varnašramy sú pre komunitu dôležití všetci ako grihastovia, tak aj brahmačaríni, vanaprastovia a osoby, ktoré sú už svojou mentalitou blízko sannyásu. Koniec koncov, všetko toto nám bude pomáhať ovládať chtíč.

Otázka: Bolo napísané, že Diti bola postihnutá hriešnou túžbou, tak ako dochádza k tomuto postihnutiu?

Ešte jeden krát by som povedal, že keď sa pozrieme na tretiu kapitolu Bhagavad-gíty, tak si tam prečítame veľmi zaujímavé myšlienky k tejto téme. Jedno prirovnanie s ohňom som už zmienil a je tam ešte iné prirovnanie. Spomínate si ešte aké prirovnanie tam dáva Krišna?

Odpoveď prekladateľa: Je to séria veršov, kde Krišna hovorí, že každá živá bytosť je zahalená chtíčom a udáva rôzne úrovne. Ako je dieťa pokryté lonom, ako je zrkadlo pokryté prachom a ako oheň ktorý je pokrytý dymom.

Áno. Chtíč má každý, ale niekto má ten chtíč hrubší a niekto jemnejší. Chtíč sa môže prejaviť na hrubohmotnej úrovni ako nejaké združovanie. No môže byť aj na jemno hmotnej úrovni. Pán Šíva popisuje týchto osem princípov brahmačárye. Okrem toho, že je zakázané mať sex, tak dokonca je zakázané aj plánovať ho. Ak nemáš sex fyzicky, ale premýšľaš nad tým a plánuješ ako to urobiť, tak už to je porušovanie brahmačarye. Keli, alebo flirt, to je tiež porušovanie brahmačárye. Aj keď sa muž stretáva so ženou a nikto iný tam nie je, už to je porušovanie brahmačárye.

Samozrejme, že tu je nebezpečenstvo, ale niektoré veci sú nebezpečnejšie, tie, ktoré vedú napríklad k hrubému porušovaniu ako napríklad sex, iné nie sú tak hrubé. Tento chtíč mali ako Kaśyapa, tak aj Diti. Diti mala túžbu mať fyzickú blízkosť a Kaśyapa mal myšlienky, myšlienky na sex a to je tiež narušenie brahmačárye. Je veľmi náročné, aby mali manželia v rodine podobnú úroveň svojho chtíču. Napríklad, keď spolu začínajú žiť ako manželia, tak môžu mať podobnú úroveň, ale to sa v priebehu môže meniť. U niekoho sa to môže zvýšiť a u niekoho znížiť.
Príroda to urobila tak, že muži keď sú mladí, tak sú hypersexuálni. No s vekom hypersexualita klesá. U žien je to veľmi často opačne, že keď sú mladé, tak sú viac v pokoji čo sa týka tohto, no narodením dieťaťa nastane nejaká hormonálna zmena a libido za zvýši. Rodina je umenie kompromisov. Dnes to môže byť nejaká jedna situácia a nabudúce zas nejaká iná. Hlavne musíme rozumieť tomu, že rodina je tím a tím má určitý cieľ a v rodine si máme navzájom pomáhať ako sa zbaviť chtíču.

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

0 komentárov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.