späť

Ako sa priblížiť k Pánovi Čaitanyovi?

Ako sa priblížiť k Pánovi Čaitanyovi?

jaya jaya śrī-caitanya jaya nityānanda
jayādvaita-candra jaya gaura-bhakta-vṛnda

 

Dnes je jeden z najdôležitejších sviatkov oddaných. Deň zjavenia Pána Čaitanyu, alebo Gaura Purnima. Sú dva hlavné sviatky a to je Janmashtami a Gaura Purnima. Vieme, že sa Pán Čaitanya nelíši od Krišnu. No Pán Čaitanya je nám bližšie. Z jednej strany tým, že sa zjavil bližšie k nášmu času, no hlavne nám Pán Čaitanya dal samotného Krišnu a dal nám filozofiu vedomia Krišnu.

Pre dnešnú diskusiu som vybral verš z CC madhya líla 19.1.
Mantra, ktorú sme pred chvíľou recitovali, to je druhý verš tejto devätnástej kapitoly.

 

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.1

vṛndāvanīyāṁ rasa-keli-vārtāṁ
kālena luptāṁ nija-śaktim utkaḥ
sañcārya rūpe vyatanot punaḥ sa
prabhur vidhau prāg iva loka-sṛṣṭim

 

Synonyma

vṛndāvanīyām — vztahující se k Vrindávanu; rasa-keli-vārtām — rozhovory o zábavách Śrī Kṛṣṇy; kālena — časem; luptām — ztracené; nija-śaktim — svou osobní energií; utkaḥ — dychtivý; sañcārya — poté, co obdařil; rūpe — Rūpu Gosvāmīho; vyatanot — projevil; punaḥ — znovu; saḥ — On; prabhuḥ — Śrī Caitanya Mahāprabhu; vidhau — Pánu Brahmovi; prāk iva — jako dříve; loka-sṛṣṭim — stvoření tohoto vesmírného projevu.

 

Překlad

Před stvořením tohoto vesmírného projevu Pán osvítil srdce Pána Brahmy podrobnostmi ohledně stvoření a vyjevil védské poznání. Stejným způsobem Pán, který dychtil po oživení vrindávanských zábav Pána Kṛṣṇy, obdařil duchovní energií srdce Rūpy Gosvāmīho. Díky této energii mohl Śrīla Rūpa Gosvāmī oživit téměř zapomenuté Kṛṣṇovy činnosti ve Vrindávanu. Tímto způsobem rozšířil vědomí Kṛṣṇy po celém světě.

 

Seminár

Dnes by som rád povedal niečo o Sanatanovi a Rúpovi goswámich, ktorí boli najbližšími žiakmi Pána Čaitanyu. Keďže dnes je Gaura Purnima – sviatok zjavenia Pána Čaitanyu, našou úlohou je pochopiť Pána Čaitanyu. Vieme, že niekto prijíma Pána Čaitanyu a niekto Ho neuznáva. Sú takí, ktorí uznávajú Pána Krišnu, ale neuznávajú Pána Čaitanyu. Hovorí sa, že Krišna nám dáva gurua a guru nám dáva Krišnu. My v tejto našej zemepisnej oblasti vieme niečo o Krišnovi vďaka Gaudiya vaišnavom, vďaka Šrílovi Prabhupádovi. No koniec koncov, Krišnu nám sprostredkoval Pán Čaitanya. Samotný Krišna nám dal vo vtelení Pána Čaitanyu samého seba.

Je zaujímavé, že niekto prijíma Pána Čaitanyu a niekto nie. Niekto prijme Pána Čaitanyu, lebo mu vysvetlia, že to je samotný Najvyšší Pán. Niekto vníma Pána Čaitanyu, lebo s Ním má osobný kontakt, tak ako to bolo pred päťsto rokmi. Niekto prijme Pána Čaitanyu iba na základe toho, že o Ňom niečo započuje.

Čo si myslíte ktorú kategóriu živých bytostí, alebo ľudí by ste považovali za tú najsilnejšiu? Tí, ktorí dostali to vysvetlenie a pochopenie, že je Pán Čaitanya totožný s Najvyšším Pánom, alebo tí, ktorí mali osobný kontakt s Ním, či tí, ktorí v Neho uverili iba na základe toho, že započuli, že nejaký Pán Čaitanya existuje?

V skutočnosti môžeme počuť o Pánovi Čaitanyovi, ale pri tom pochybovať, že to je Najvyšší Pán. Rúpa a Sanatana goswámi sú dvaja zo šiestich goswámich z Vrindavanu a oni uverili iba na základe toho, že započuli o Pánovi Čaitanyovi. Všeobecne je to veľmi neobvyklé a v ich prípade je to ešte neobvyklejšie.

Dnes vám ponúkam, aby sme vyskúšali meditovať nad Rúpom a Sanatanom goswámim, ako a vďaka čomu pochopili, uvideli a prijali Pána Čaitanyu. Prečo práve oni dostali tie najdôvernejšie pokyny od Pána Čaitanyu, ktoré zakotvili do svojich kníh.

Rúpa goswámi napísal veľa kníh, no najviac poznáme Bhakti rasamrta sindhu (Nektár oddanosti) a Upadešamrita (Nektár pokynov). Tieto dve sú najznámejšie, lebo k nim dal Šríla Prabhupáda svoje komentáre. No Šríla Rúpa goswámi napísal v skutočnosti oveľa viac kníh. Aj v Mangalacharana ktorú sme recitovali, tak v nej tiež ospevujeme Rúpu Goswámiho.

 

sri-caitanya-mano-’bhishtam sthapitam yena bhu-tale
svayam rupah kada mahyam dadati sva-padantikam

 

Táto časť je ospevovanie Rúpu goswámiho.

 

Sanatana goswámi tiež napísal veľmi dôležité knihy. Brihat Bhagavatamritu a iné.

Prečo je tak neobvyklé, že oni uvideli Pána Čaitanyu ako Najvyššiu Božskú Osobnosť? Pochádzali z veľmi významnej rodiny. Mali vysoký aristokratický pôvod a boli bohatí. Boli to veľmi vzdelané osoby. Zastávali veľmi vysoké funkcie v Bengálsku. Sanatana goswámi sa vtedy volal Sakar Malik a to znamená premiér, alebo predseda vlády. Takže ten, kto vedie vládu. Boli z rodu Saraswata bráhmanov. Saraswata bráhmani sú tí najvyššie postavení bráhmani v celom systéme. Sú rôzne kasty bráhmanov, ale títo sú tí absolútne najvyšší. Ich rod pochádza od tých bráhmanov, ktorí žili pri rieke Saraswatí. Poslaním týchto bráhmanov bolo, že boli nositelia védskej tradície. Rod Sanatanu a Rúpu goswámiho bol z Karnataky a ich dedko sa presťahoval do Bengálska.

Kumaradév, ich otec, mal viac takýchto významných detí. Sú to Sanatana, Rúpa a Anupama. Sanatana a Rúpa, o nich niečo vieme a Anupama je otec Jivu goswámiho. Keď toto vieme, tak vidíme význam tejto rodiny na celú našu tradíciu, pretože traja zo šiestich goswámich pochádzajú z tejto rodiny.

Ich otec opustil telo skoro a Sanatanu a Rúpu vychovával ich dedko Mukunda. Mukundadév im dal okrem celého védskeho poznania a dokonalého poznania šástry, aj možnosť naučiť sa arabské Farsi. Mali vďaka tomu veľmi široký obzor, nie len že poznali Védy a védsku kultúru, ale boli špecialistami aj na arabské jazyky a Korán. Boli natoľko vynaliezaví, že samotný Nawab Hussain Shah, ktorý bol moslim, si ich zobral do svojej vlády ako ministrov, aj keď neboli moslimovia.

Nawab Hussain Shah bol vtedajší vládca Bengálska a viedol agresívnu vojenskú politiku. Musíme si uvedomiť, že Bengálsko bolo veľmi významným kráľovstvom. Možno ste niekto počuli, že v tej dobe bolo Bengálsko centrom vzdelanosti. Tak isto bolo Bengálsko aj centrom bohatstva. Vďaka tomuto postaveniu Bengálska sa Nawab Hussain Shah snažil zabrať okolité kráľovstvá. Hlavné mesto Bengálska bolo v tej dobe Rámakeli. Toto mesto sa nachádza na hraniciach Bengálska a Bangladéšu neďaleko od Mayapuru.

Teraz vám v krátkosti poviem príbeh o tom, ako sa zoznámil so Sanatanom goswámim a ako ho prinútil k tomu, aby sa stal jeho ministrom. Takíto vládcovia, ktorí majú obľubu vo vojne, stavajú rôzne pevnosti a opevnenia, pretože chápu, že ich budú potrebovať pri svojom druhu politiky, ktorú vedú. Začal stavať takúto vojenskú pevnosť v Ramakeli, aby ochránil svoje hlavné mesto. Mal významného architekta, ktorý bol zodpovedný za výstavbu tejto pevnosti a Nawab Hussain Shah sa rozhodol, že sa pôjde pozrieť na toto stavenisko. Pevnosť bola už takmer dostavaná a nakoľko bol Nawab Hussain Shah veľmi spokojný s prácou, tak sa opýtal svojho architekta, akú odmenu by chcel získať keď to dostavia. Architekt chcel za odmenu to, že po postavení tejto pevnosti chce postaviť ešte dokonalejšiu pevnosť. Vládca sa ho opýtal prečo hneď na prvý krát nepostavil ešte lepšiu pevnosť. „Vnímam to ako podvod a za to ťa zabijem. No nakoľko som ti sľúbil, že ti splním akékoľvek prianie, tak vyslov to svoje prianie.“ Jeho prianie bolo, aby sa pevnosť volala po ňom.

Ak budete v Bengálsku, tak si môžete zájsť do Rámakeli a táto pevnosť tam je do dnešných dní a volá sa po tomto architektovi ktorý sa volal Piru. Nakoľko architekta popravili, tak nebola pevnosť dokončená. Za nejaký čas si vládca uvedomil, že pevnosť nie je dostavaná, tak si dal zavolať jedného zo svojich ministrov a začal na neho kričať prečo nie je pevnosť dostavaná, že musí odísť do Moragramu. V tom momente k Nawab Hussain Shahovi prišiel nový minister s dôležitou správou. Nakoľko bol tento vládca veľmi krutý, tak ten minister ktorému prikázal, aby išiel do Moragramu, tak okamžite odišiel, aby si vládca nevymyslel ešte niečo k tomu. Keď došiel do Moragramu, tak si uvedomil, že mu nepovedal čo má v Moragrame robiť, tak sa celý začal triasť od strachu a nevedel čo ďalej. Chodil smutný po tom meste, lebo vedel, že keď sa vráti, tak ho popravia, pretože si nevypočul príkaz do konca, nakoľko vedel, že tu má nejaké dôležité poslanie no nevedel aké.

V tejto situácií ho stretol Sanatana goswámi. Videl, že je smutný, tak sa ho pýtal, čo sa mu stalo. Minister mu popísal svoju situáciu a povedal, že nevie, čo má robiť. Nakoľko bol Sanatana goswámi veľmi vzdelaný a múdry človek, tak to pochopil. Sanatana goswámi mu povedal, že predpokladá, že ho sem poslal Nawab Hussain Shah, aby zohnal kamenárov, ktorí dostavajú tú pevnosť. Pretože v tomto meste sú tí najlepší kamenári. Najal kamenárov, prišiel s nimi do Rámakeli, prišiel za Nawab Hussain Shahom a povedal mu, že všetko je v poriadku, splnil som vaše prianie, priviezol som skupinu kamenárov, takže pevnosť môžeme dostavať. No panovník si pamätal, že mu nedal príkaz, aby najal kamenárov. Udivene sa pýtal, že ako vedel čo má robiť, keď si nevypočul celý ten príkaz. Ako sa dovtípil, že to má urobiť keď nikdy predtým nebol takýto dôvtipný. On mu povedal, že stretol človeka, ktorý mu vysvetlil čo od neho asi vládca chce.

Dal príkaz, aby priviedli Sanatana goswámiho a povedal mu: „Musíš byť predseda vlády. Vyber si buď budeš predseda vlády, alebo ti nechám useknúť hlavu.“ Nakoľko nemal veľmi na výber, tak súhlasil s tým, že bude predseda vlády. Ešte je potrebné povedať, že okrem jeho smrti mu pohrozil, že ak by neprijal toto miesto, tak nechá vyzabíjať všetkých bráhmanov v Bengálsku. Takýmto spôsobom sa Sanatana a neskôr aj Rúpa goswámi stali ministrami Nawab Hussain Shaha. Boli veľmi skľúčení tým, že musia zastávať tieto funkcie, pretože boli vaišnavovia a boli prinútení slúžiť Nawab Hussain Shahovi. Skúste sa vžiť do ich situácie. Boli veľmi bohatí, vzdelaní, patrili k aristokratickému rodu Saraswata bráhmanov. Ak ľudia žijú v takýchto podmienkach, tak sú veľmi pyšní a neprijímajú autoritu nikoho.

Tieto osoby, ktoré boli v tomto postavení, sa dozvedeli, že je nejaký Čaitanya Maháprabhu a nachádza sa v Jagannatha Puri a iba z toho rozprávania pochopili, že to je Najvyššia Božská Osobnosť. Preniklo im do srdca, že je to Najvyšší Pán. Od tohto momentu začali písať Pánovi Čaitanyovi listy, kde popisovali svoje zarmútenie z toho, že musia zastávať tieto funkcie, no v skutočnosti sa chcú pripojiť k hnutiu Pána Čaitanyu.

Ako by ste sa vy k tomu postavili, keby vás do svojej krajiny pozval samotný premiér? Súhlasili by ste s návštevou takej krajiny, kde je premiér váš známy? Často som meditoval nad tým, prečo to Pán Čaitanya odmietol. Pretože, ak by napríklad mňa pozval premiér Veľkej Británie a povedal – dôjdite a dajte tu lekciu. Čo si myslíte, dáva vám zmysel odmietnuť takéto pozvanie?

Oni mu písali naozaj veľa listov. Odpovedal im iba na jeden jediný list, kde napísal krátky text. Podstata toho textu bola v tom, že manželka, ktorá má milenca a chce to skryť, sa snaží plniť svoje povinnosti dokonale. A toto bola celá odpoveď Pána Čaitanyu. Ako chcete, tak si to aj vyložte.

Najrozšírenejšie vysvetlenie tejto odpovede s ktorým som sa stretol je, že Pán Čaitanya tým myslel, aby plnili ďalej svoje povinnosti a čakali na vhodnú príležitosť. Samozrejme po nejakom čase povedal Pán Čaitanya, že pôjde do Vrindavanu. Nebolo to ihneď, ale až za nejaký čas. Vrindavan sa nachádza severozápadne od Jagannath Puri, ale On išiel na východ do Bengálska. Prišiel do Rámakeli a Rúpa a Sanatana goswámi získali Jeho daršan. Dokážete si niekto predstaviť, že získate daršan Pána Čaitanyu? Nehľadiac na to , že to bol zlomový moment v ich životoch, tak tento daršan ich nepriviedol k nejakej zmene v ich živote. Okrem toho sami povedali Pánovi Čaitanyovi, aby sa nezdržoval v Rámakeli, lebo tam je Nawab Hussain Shah a to je pre Neho veľmi nebezpečné. Ich stretnutia s Pánom Čaitanyom boli tajné.

Je zaujímavé, že skutočný zlom v živote Sanatanu a Rúpu nastal oveľa neskôr. Keď sa rozhodli, že prestanú slúžiť tomuto tyranovi Nawab Hussain Shahovi. Preto, lebo sa Nawab Hussain Shah rozhodol zaútočiť na Orissu. Verejne vyhlásil, že zaútočí na Orissu a zničí Jagannath Puri. Ak dá vládca, ktorý je tyran a ešte k tomu má neobmedzenú moc takéto verejné vyhlásenie, tak poddaní na to reagujú tak, že s tým zo strachu súhlasia. Dokonca je bežné, že to drvivá väčšina ľudí považuje za niečo samozrejmé a prirodzené. Démoni majú niečo podobné so svätými. Ako môžeme pochopiť, že je niekto démon? Pochopiť, že je niekto naozajstný démon je veľmi jednoduché. Vytvára pravidlá, ktoré všetci dodržujú.

Aj svätí aj démoni vytvárajú pravidlá, ktoré ostatní dodržiavajú. No rozdiel je v tých pravidlách, v ich obsahu. Keď povie svätý, že je potrebné nejak konať, tak tomu nikto neoponuje. Keď povie démon, že je potrebné nejak konať, tak s tým opäť všetci súhlasia.

Všetci prijímajú tieto pravidlá. No Rúpa a Sanatana neprijali to, k čomu sa rozhodol Nawab Hussain Shah. Keď pochopili čo chce urobiť, tak Rúpa goswámi okamžite opustil svoju funkciu, pretože on to mal jednoduchšie. Veľmi múdro rozdelil svoje finančné prostriedky, ktoré mal k dispozícii. No Sanatana goswámi to nemohol urobiť tak jednoducho, pretože Rúpa goswámi bol obyčajný minister financií, takže na jeho funkciu bolo jednoduchšie nájsť náhradu. No Sanatana goswámi bol premiér celej vlády, takže na túto funkciu sa oveľa ťažšie hľadá náhrada.

Pamätáte si ten príbeh ako sa Nawab Hussain Shah dozvedel o existencii Sanatana goswámiho? Čím sa mu vyhrážal? Tým, že mu zotne hlavu. Predstavte si, že mu zrazu Sanatana povie, že nebude chodiť do práce. Zhromaždil dvadsať bráhmanov a začali čítať Šrímad Bhagavatam.

Čo by urobil obyčajný človek na mieste Sanatana goswámiho? Bežný človek by išiel do práce, alebo by povedal, že je chorý. Ležal by v posteli s teplomerom a snažil by sa simulovať, že má kašeľ. Všetkým by poslal správu: „Mám koronavírus, nechoďte ku mne domov.“ No on nič neskrýval, on pozval dvadsať, tridsať bráhmanov a čítali Šrímad Bhagavatam. Nawab Hussain Shah k nemu poslal svojho lekára. On sa ani nepretvaroval pred tým lekárom, len mu povedal nech ide ďalej, že oni tam čítajú Šrímad Bhagavatam. Doktor rýchlo bežal za Nawab Hussain Shahom a povedal mu, že Sanatana nie je chorý. Bol celý červený od hnevu a nerozumel ako je možne, že tak ľahostajne pristupuje k jeho veciam. Osobne išiel za Sanatana goswámim a povedal mu: „Mne si povedal, že si chorý, ale lekár hovorí, že nie si chorý, vysvetli to.“ Ako by odpovedal bežný človek v tejto situácii?

Sanatana goswámi povedal, že je chorý. Je chorý chorobou materiálnej existencie. Dokážete si uvedomiť aká to bola obrovská výzva? On v skutočnosti veľmi riskoval. Nawab Hussain Shah sa veľmi nahneval a prikázal, aby ho zatkli a dali do väzenia. Začal pripravovať útok na Orissu. Nakoľko bol Sanatana goswámi nenahraditeľný, tak za ním prišiel Nawab Hussain Shah do väzenia a povedal mu, že jeho plán je napadnúť Orisu, zničiť Jagannath Puri a vyvraždiť všetkých vaišnavov a tvojou povinnosťou je ísť so mnou.

Čo by bežný človek povedal v takejto situácii? Obyčajný človek by povedal: „Čo tu ja zmôžem, ja s tým nesúhlasím, ale čo mám robiť. Som donútený. Vládca je daný Bohom, takže mojou povinnosťou je počúvať ho.“ Pamätáte si, že keď sa prvý krát stretli, tak mu Nawab Hussain Shah hrozil smrťou a Sanatana sa podriadil? No v tejto situácií to odmietol. Povedal mu, že s ním nepôjde za žiadnu cenu a môže s ním urobiť čo chce. Nawab Hussain Shah ho mohol na mieste zabiť. Rozumiete? Pre neho by bolo asi najlepšie, keby to tak urobil. On sa rozhodol, že ho nechá ešte chvíľu vo väzení a potom si to s ním vyrieši.

Určite všetci viete ako to pokračovalo, že Sanatana Goswámi utiekol z väzenia vďaka peniazom ktoré mu dal Rúpa goswámi. Utiekol do Varanasí, kde sa stretol s Pánom Čaitanyom. Pán Čaitanya mu dával osobné pokyny. Vďaka tomuto mohol Sanatana goswámi napísať svoje knihy.

Čo to pre nás znamená? Znamená to, že v situácii v ktorej chceme prísť k Pánovi Čaitanyovi, tak musíme prejaviť statočnosť. Je nedostatočné byť vzdelaný, mať vysoký pôvod, alebo byť bohatý. Nehladiac na to, že aj Rúpa aj Sanatana sú veční služobníci Pána a sám Pán to vedel. No aj tak si ich držal od tela. Až potom, keď obaja prejavili osobnú statočnosť, aby ochránili vaišnavov Orissy, iba preto im dal Pán možnosť, aby sa k Nemu priblížili a získali osobný daršan a dôverné osobné pokyny.

Samotná lekcia by mala asi začať otázkou, aké máme prejaviť vlastnosti, aby sme mali možnosť priblížiť sa k Pánovi Čaitanyovi? Vďaka čomu sa stane to, že niektorí z Jeho spoločníkov sú veľmi blízko, nehľadiac na to, že fyzicky môžu byť vzdialení? Ako môžeme pochopiť Pána Čaitanyu? Pre to aby sme pochopili Pána Čaitanyu, tak nám nepomôže, aby sme boli bohatí, vzdelaní, alebo aby sme mali vysoký pôvod. K tomu je potrebné to, aby sme slúžili vaišnavom, aby sme im pomáhali a musíme ich chcieť zachrániť dokonca aj za cenu toho, že budeme musieť prejaviť nejakú svoju osobnú statočnosť. Toto sú moje myšlienkové pochody posledných dní, keď som pripravoval svoje srdce na tento sviatok Gaura Purnima.

 

Otázka: Je známe ako dopadol Nawab Hussain Shah?

Áno. V skutočnosti bol ešte dlho vládcom. Dostal sa k postaveniu vládcu vďaka vražde. Bol sluhom predchádzajúceho vládcu a vďaka štátnemu prevratu a vražde sa dostal na pozíciu vládcu. Bolo to na konci pätnásteho storočia. Keď opustil telo, tak na trón nastúpil jeho starší syn. No jeho syn vládol iba tri roky a potom bol zabitý svojim vlastným sluhom. Rovnako ako Nawab Hussain Shah zabil svojho pána a dostal sa na jeho miesto, tak aj jeho najstaršieho syna zabil jeho sluha a vystriedal ho na tróne. Násilie vždy prinesie nejaké negatívne následky. Človek nemôže dosiahnuť šťastie, keď bude používať násilie. V skutočnosti život Nawab Hussain Shaha bol jedno veľké peklo. Musel neustále niekoho podozrievať a neustále sa sám bál nejakého prevratu. To bol tiež jeden z dôvodov prečo prijal do funkcii Sanatanu a Rúpu goswámiho.

 

Otázka: Napadol nakoniec Orisu?

Áno napadol. Boli tam nejaké vojny a Maharaj Prataparudra bránil Orissu. Neviem podrobnosti o týchto bitkách, no v tom období boli tieto vojenské stavy. Ako som už povedal, na začiatku bolo Bengálsko veľmi mocné a bohaté kráľovstvo a nakoľko mu vládol takýto moslimský kráľ, tak viedol výbojnú politiku a snažil sa obsadiť všetky okolité kráľovstvá. V tej dobe boli okolité kráľovstvá celkom malé, takže bolo jednoduché obsadiť ich. Sanatanu a Rúpu goswámich zobral do služby preto, že chápal že sú vaišnavovia a on sa bál revolúcií. Zobral si ich do služby a oni získali to, že ich kritizovali bráhmani. Kritizovali ich za to, že slúžia moslimskému panovníkovi. Z druhej strany im nedôverovali ani moslimovia nakoľko neboli moslimovia, ale boli z rodu Saraswata bráhmanov. Týmto sa chcel Nawab Hussain Shah ochrániť od prevratov.

 

Otázka: Je úžasné, že sa v takom období šírilo učenie Pána Čaitanyu.

Je to naozaj veľmi neobvyklé, nakoľko táto doba bola veľmi neštandardná. Bengálsko bolo v tej dobe veľmi materialisticky založené. V samotnom Bengálsku bolo veľmi málo vaišnavov. Málo vaišnavov tam bolo preto, lebo tam boli tie najlepšie materiálne podmienky. Ešte raz opakujem, Bengálsko bolo vtedy jedným zo svetových finančných centier. Bolo tam neskutočne veľa zlata, drahokamov. Neskutočne veľa materiálneho bohatstva. A prirodzene, keď tam bolo veľa materiálneho bohatstva, tak ľudia videli, že môžu rýchlo zbohatnúť a ich cieľom života bolo zbohatnutie. A aj keď bolo Bengálsko vzdelávacím centrom, tak to vzdelanie bolo tiež materialistické. Obvykle tam kde je veľa peňazí, tak je aj dobré vzdelávanie.

Veľa vzdelancov sa sťahovalo do Bengálska, pretože vedeli, že keď tam budú učiť, tak im za to dobre zaplatia. A prirodzene, keď je niekde veľa peňazí, silná ekonomika a ľudia si môžu dovoliť čokoľvek z materiálneho hľadiska, tak to znamená obrovskú armádu. A keď máme obrovskú armádu, tak musíme útočiť na druhých. Bengálsko bolo v tej dobe v takejto situácii.
V skutočnosti musíme chápať aj tie historické súvislosti v akej dobe sa vôbec Pán Čaitanya zjavil. Musíme to chápať, aby sme vedeli čo ho obklopovalo. Obklopovalo Ho materiálne bohatstvo, peniaze, pýcha, nič dobrého. Sám Pán Čaitanya nepochádzal z bohatej rodiny. No samotné Bengálsko ako krajina bola veľmi bohatá. Vieme, že aj Šríla Prabhupáda sa narodil v Bengálsku a jeho rod pochádza zo Saptagramu. Saptagram bolo finančné centrum vtedajšej doby.

Často si môžeme myslieť, že je pripojenie sa k učeniu Pána Čaitanyu jednoduché. No naozajstné priblíženie sa a zblíženie sa s Pánom Čaitanyom je podmienené práve tou osobnou odvahou. Tá odvaha znamená, že by sme sa mali vzdať nejakej osobnej výhody. Tak ako to spravili Rúpa a Sanatana goswámi. Pretože v skutočnosti za tú službu dostávali skutočne obrovské peniaze. Mali obrovské možnosti. Rúpa goswámi, ktorý bol ešte o funkciu nižšie, tak dostal výplatu dve lode plné zlata. Viete si to predstaviť? Predstavte si že máte dva člny naplnené zlatom. Rúpa goswámimu nič nebránilo, aby ostal v tej službe. Mohol povedať, že ostane v tej svojej funkcii a niekde v tajnosti bude chantovať Haré Krišna. No v tomto je tá pointa. Preto, aby získal blízkosť Pána Čaitanyu, tak musel uskutočniť ten krok, že sa toho vzdal.

To isté aj v našej situácii. Teraz sme na farme a len pre to, aby sme tu mohli byť, tak tiež musíme prejaviť nejakú osobnú odvahu. Nakoľko tu sú veľmi jednoduché životné podmienky. Oddaní tu nezarábajú milióny. Ak chce niekto zarábať veľké peniaze, tak asi pôjde slúžiť na iné miesto.

Práve Šríla Prabhupáda chcel, aby sme prejavovali túto osobnú statočnosť. To isté jeho meno. Vie niekto čo znamená jeho meno? Abhay znamená nebojácny.

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

0 komentárov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.