späť

Vijaya ékádaší

Vijaya ékádaší

Pôst / Prerušenie (BA) 07.03.2024 (06:20 - 10:09)
+ odchod Šrí Išvara Purí

Raz sa Nárada muni spýtal svojho otca, pána Brahmu, stvoriteľa vesmíru: 

“Otec, prosím, popíš mi zásluhy, ktoré je možné získať iba pôstením sa na ékádaší počas mesiaca Phálguna.“

Pán Brahma, nezrodený stvoriteľ tohto vesmíru, mu odpovedal: “Ó syn, si prvý, ktorému vykladám slávu tohto svätého dňa. Nazýva sa Vidžajá (víťazstvo) a má schopnosť anulovať všetky hriechy a zaručiť víťazstvo každému, kto ho dodržuje. Viaže sa k nemu nasledujúci príbeh, prosím, počúvaj pozorne.” 

Keď bol Pán Ráma spolu so svojou manželkou, bohyňou Sítou a svojím bratom Lakšmanom poslaný do exilu na 14 rokov, zdržiavali sa v lese Pančávatí ako pútnici. Síta bola unesená Rávanom, čo Pána Rámu veľmi zarmútilo. Vydal sa ju s bratom Lakšmanom hľadať. Na ceste narazil na umierajúceho Džatáju a vypočul si od neho, kam bola jeho Síta unesená Rávanom. To mu zaručilo oslobodenie sa na Vaikhuntu. 

Ráma sa spriatelil so Sugrívom, kráľom opíc a spoločne s ním zhromaždili obrovskú armádu opíc a medveďov potrebnú k premoženiu Rávanu. Poslali Hanumána na Šrí Lanku, aby vyhľadal Sítu. Zbadal ju v záhrade Ášoka, predal jej od Rámu správu, že sa blíži deň jej vyslobodenia zo spárov Rávanu. Tým vykonal veľkú službu Pánovi. S pomocou Sugrívy pán Ráma postupoval smerom k Lanke. Keď ale dorazil k brehu hlbokého oceánu, nebol tu žiaden most alebo iný spôsob, ako sa dostať na ostrov.  

Ráma povedal Lakšmanovi: “Ó syn Sumitry, ako budeme schopní prekročiť tento oceán, nekonečné kráľovstvo Varuny? Nevidím tu žiaden spôsob, ako ho prekročiť, je plný žralokov a iných dravých rýb.”

“Veľký svätec menom Bakadábhja žije asi 4 míle odtiaľto”, riekol Lakšman. “Ó, Rághava, je veľmi starý a múdry, poďme sa ho spýtať, ako premôcť tento oceán a dostať sa na druhý breh.”

Vydali sa teda navštíviť tohoto svätca a požiadať ho o radu. Najprv sa svätci hlboko poklonili a vzdali mu náležitú úctu. Bakadábhja chápal, že nie sú nikým iným, než najvyšším Božstvom, ktorí sa zo Svojich dôvodov zjavili tu na Zemi ako obyčajní ľudia. 

Oslovil ich teda prvý: “Ó, Rama, Lakšman, prečo ste zavítali do môjho skromného ášramu? Musí to byť niečo veľmi naliehavé. 

Pán Ráma odpovedal: “Ó dvojzrodený Bráhmana, prišli sme k brehu oceánu s armádou opíc. Chceme dobiť Lanku a oslobodiť matku Sítu zo zajatia démona Rávanu. Nemôžeme ale prekročiť oceán, to preto sme za tebou prišli. Si veľký svätec, prosíme poraď nám.

Svätec Bakadábhja odpovedal: “Ó Rama a Lakšman, poviem Vám o najvznešenejšom zo všetkých pôstov. Keď ho správne vykonáte, všetky prekážky zmiznú a víťazstvo bude Vaše. Nazýva sa Vidžaja ékádashi a zjavuje sa v mesiaci Mágha, v jeho tmavej polovici. V deň pred týmto ékádaší vytvor nádobu na vodu zo zlata, striebra a medi. Postačí aj obyčajná hlina. Naplň túto nádobu čistou vodou a ozdob ju mangovými lístkami. Prikry ju a umiestni ju blízko svätého oltára na hromadu zo siedmych zŕn. Na ékádaší ozdob hrniec kvetinovými girlandami a santálovou pastou. Na zahĺbené veko umiestni jačmeň, granátové jablko a kokos. Potom tam umiestni zlaté božstvo Pána Nárájána. Uctievaj toto božstvo s veľkou láskou a oddanosťou, obetuj Mu vonné tyčinky, kvetiny, ghí lampu a tanier chutného jedla. Zostaň celú noc hore u daného Božstva a ospevuj Pána vycibrenými modlitbami a piesňami. Keď svitá na dvadaší, vezmi hrniec so sebou k brehu svätej rieky či jazierka a ponúkni ním čistého Bráhmanu, experta v štyroch védach. 

Pokiaľ Vy a Vaša armáda takto dodržíte Vidžajá ékádaší, víťazstvo bude Vaše. 

Pán Rámačandra vykonal presne to, čo mu Bakadábhja muni prikázal a silou tohto pôstu postavil most cez oceán z kameňov, ktoré držali na vode a porazil démona Rávanu a jeho armádu. Tak mocné je Vidžaja ékádaší. Podobne každý, kto dodržuje Vidžaja ékádaší týmto spôsobom, bude vždy v tomto svete víťaziť a po opustení tohto tela odíde do kráľovstva Boha. O tom niet pochýb. 

Ó, Nárada, to je celá história Vidžajá ékádaší.

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

0 komentárov