späť

Parsva (Parivartiní, Vámana) ékádaší

Parsva (Parivartiní, Vámana) ékádaší

Pôst / Prerušenie (BA) 15.9.2024 (06:29 - 10:40)

Ekádaší druhej polovice mesiaca Bhadrapáda sa volá Vámana ékádaší. Na tento deň by mal oddaný uctievať Pána v Jeho podobe Vámana, trpasličej inkarnácie. Nazýva sa tiež Parivartiní, lebo práve v tento deň sa vo svojom spánku otáčam na druhú stranu.

Mahárádž Judhištír sa spýtal Pána: „Ó, Džanárdan, ako to, že ako pán Višnu spíš a otáčaš sa zo strany na stranu? Prosím, popíš mi aj Tvoje zjavenie ako brahmánsky trpaslík a ako si zviazal Baliho mahárádža.”

Pán Krišna odpovedal: „Ja tvorím, udržujem a ničím toto vesmírne stvorenie. Nerobím to ale priamo, ale skrz svoje reprezentácie ako Brahma, Šiva, Indra a ďalšie. Ja sám ležím na Šéša nágovi v oceáne mlieka a užívam si spánku zvaného Jóga-nidrá, pohrúžený do svojej vnútornej energie blaženosti. V deň Parivartiní, čiže Vámana ékádaší, sa otočím na druhú stranu, rovnako ako ty alebo ktokoľvek iný počas noci. 

Hoci sa kráľ Bali narodil v dynastii asurov, bol mojím oddaným. Recitoval védske hymny ospevujúce moje činnosti a vykonával obrady k môjmu uspokojeniu. Bali zvíťazil nad kráľom Indrom a tak prevzal celé jeho kráľovstvo, ktoré som mu dal ja sám. Indrovi nezostávalo nič iné ako zhromaždiť ostatných polobohov a vydať sa za mnou k oceánu mlieka prosiť o pomoc. Poklonili sa mi, obetovali mi veľa modlitieb a spolu so svojím duchovným učiteľom Brihaspatim ma uctievali. Súhlasil som, že im pomôžem získať späť ich sídla a kráľovstvá. Vymyslel som veľmi dômyselný plán. Vedel som, že Bali mahárádž rešpektuje bráhmanskú kultúru a tak som vzal na seba podobu malého bráhmanu a išiel som prosiť o almužnu. Bez problémov som bol pustený do paláca a ako sa sluší, samotný Bali mahárádž ma prišiel privítať. Pohodlne ma posadil a sám mi umyl nohy. Povedal mi: „Ó, malý brahmána, aký je dôvod tvoje návštevy? Splním Ti akékoľvek prianie.“

„Prišiel som požiadať o almužnu“, povedal som. „Chcem len toľko, koľko pokryje moje tri kroky. Nič viac, nič menej.“

Jeho duchovný učiteľ, Šukráčárja, však na neho naliehal: „Bali mahárádž, samotný Višnu stojí pred tebou a chce ti zobrať celé tvoje kráľovstvo. Zváž svoje rozhodnutie starostlivo.“ Bali však odpovedal: „Ak sám najvyšší Pán mi prišiel vziať kráľovstvo, budem Mu ho musieť dať. Všetko v tomto vesmíre patrí iba Jemu a odmietnuť by znamenalo konať proti zmyslu tohto hmotného stvorenia.“

Akonáhle Bali súhlasil, moje transcendentálne telo sa začalo expandovať až pokrylo celý vesmír so všetkými planetárnymi systémami. Chytil som Baliho za ruku a povedal mu: „Jedným krokom som pokryl celú Zem a všetky planetárne sústavy druhým. Sľúbil si mi však tri kroky, kam mám teda umiestniť tretí krok, keď už nič iné nezostalo?“ Kráľ Bali sa mi poklonil a ponúkol vlastnú hlavu.

Ó, Judhištír, zviazal som Baliho mahárádža povrazom Varuny a poslal ho dole na Patálalóku. Vrátil som tak kráľovi Indrovi a polobohom ich nebeské kráľovstvo. Pretože mi Bali mahárádž odovzdal bez váhania všetko, dokonca aj sám seba, dal som mu kráľovstva na Patálaloke a sám som sa stal vrátnikom v jeho paláci.

Toto všetko sa stalo na Parivartiní ékádaší.

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

0 komentárov