späť

Padminí ékádaší (prestupné)

Padminí ékádaší (prestupné)

Pôst / Prerušenie 30.7.2023 (05:24 - 07:06)

Pán Krišna pokračoval: “Ó Judhištira, Ékádáší, ktoré pripadá na prvú polovicu priestupného roku sa nazýva Padmini. Viaže sa k nemu nasledujúci príbeh, počúvaj pozorne.”

Pulastja muni zachránil Rávanu z väznice Kartavírjaardžuny. Keď sa o tom svätec Nárada dozvedel, šiel ihneď navštíviť svojho priateľa Pulastju. Spýtal sa ho nasledovné: “Najväčší zo svätcov, Rávana pokoril všetkých polobohov vedených Indrou, ako ho teda mohol niekto poraziť je mi záhadou.”

„O Nárada,, Kartavírja, otec Kartavírjaardžuny, sa narodil v dynastii Haihaja v tretej yuge. Bol kráľom veľkého kráľovstva a mocný kšatrija. Hlavné mesto bolo Máhišmatí, kde žil s tisíckami manželiek. Vďaka kliatbe mu žiadna z nich nedala syna po ktorom tak túžil. Vykonával nákladné obete a uctieval polobohov a predkov, všetko bezvýsledne. Bez syna si kráľ nemôže užívať svojho kráľovstva, rovnako ako hladný človek si nedokáže užívať svojich zmyslov.

Kráľ Kartavírja starostlivo zvážil situáciu a rozhodol sa ísť cestou strohého odriekania. Obliekol si bedrovú rúšku z kôry stromov, prestal si česať vlasy a zveril starostlivosť o kráľovstvo svojim ministrom. Jedna z jeho manželiek, Padmini, narodená v dynastii Ikšvákua, ho zbadala odchádzať. Cítila, že je jej povinnosťou nasledovať stopy svojho manžela. Vzdala sa všetkých kráľovských ornamentov a obliekla si iba jedno obyčajné sárí. Takto nasledovala svojho manžela do lesa.

Usadili sa pri vrchole hory Gandhamádhana, kde Kartavírja po dobu desaťtisíc rokov vykonával strohé odriekania a askézu. Meditoval a modlil sa k Pánovi Gadádharovi, teda v preklade k tomu, ktorý nosí kyjak. Ale bezvýsledne. Keď Padmini videla ako jej manžel je len kosť a koža, začala sama premýšľať o vyriešení problému. Išla za počestnou Anusujou, matkou Pána Dáttatréja. Veľmi pokorne ju oslovila: „Vznešená pani, môj drahý manžel, kráľ Kartavírja, vykonáva strohú askézu už viac ako desaťtisíc rokov. Stále však bez úspechu. Keď vidím ako sa trápi a je na pokraji zrútenia, nemôžem si pomôcť, musím zakročiť. Prosím pomôž mi.“

Keď zbožná Anusúja vypočula naliehanie krásnej Padmini, povedala: „Ó cnostná žena, je tu jedna možnosť. Tou je pôst na Ékádaší, deň Pána Hariho. Zvyčajne je len dvanásť mesiacov v roku, ale každý tretí rok sa pridáva jeden mesiac. V tomto prestupnom mesiaci je Ékádaší menom Padmini a Parama. Pôsti sa v tieto dni a celú noc medituj nad zábavami Pána a modli sa k Nemu. Ak tak urobíš, potešíš Ho a splnia sa ti všetky želania.”

Týmto spôsobom Anusuja, dcéra Kardama muniho, opísala silu cnostného Padmini ékádaší. Keď prišlo, Padmini svedomito dodržala pôst a celú noc ospevovala zábavy Pána a modlila sa k Nemu. Pán bol s jej oddanosťou veľmi potešený a osobne sa pred Padmini zjavil na chrbte Garudy.

Prehovoril: „Ó cnostná Padmini, veľmi si Ma svojím pôstom potešila. Splním ti akékoľvek prianie.“

Akonáhle Padmini uzrela Najvyššieho Pána, hlboko sa Mu poklonila a zaplavená transcendentálnou radosťou sa k Nemu modlila. Potom požiadala Pána, aby jej manžel mohol mať syna.

Pán Padmini požehnal a potom oslovil Kartavírju: „Ó kráľ, aj tebe splním akékoľvek prianie. Vykonával si strohé odriekania s túžbou ma potešiť a získať syna. Avšak toto želanie už je splnené, čo si teda želáš?“

Kráľ stále nemohol uveriť svojim očiam. Sám Najvyšší Pán, Najvyššia božská osoba, sa zjavil a ponúkal mu požehnanie. „Chcem aby syn, ktorý sa mi narodí nebol nikdy porazený žiadnym polobohom, človekom, mágom či démonom, ale len ty ho budeš môcť poraziť.“

Pán požehnal kráľovi a zmizol.

Kráľ sa naplnený radosťou vrátil s Padmini do svojho paláca. Onedlho sa mu narodil Kartavírjaardžuna. Bol najudatnějším v celom vesmíre a tak ani Rávana ho nemohol poraziť. To všetko vďaka dodržaniu svätého pôstu jeho matkou na Ékádaší a požehnaniu Pána. „

Nárada poďakoval Pulastji munimu za vysvetlenie a rozlúčil sa.

Najvyšší Pán, Šrí Krišna zakončil: „Ó Judhištira, ako si žiadal, vysvetlil som ti silu Ékádaší. Najlepší zo všetkých kráľov, ktokoľvek sa pôstí na tento deň, nakoniec dospeje do môjho sídla. Všetky jeho priania budú splnené.“

Judhištira mahárádža bol naplnený radosťou a keď prišlo Padmini ékádaší, svedomito ho dodržal.

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

0 komentárov