späť

Padminí ékádaší (prestupné)

Padminí ékádaší (prestupné)

Pôst / Prerušenie 30.7.2023 (05:24 - 07:06)

Pán Krishna pokračoval: “Ó Judhištira, Ékádáshí, ktoré pripadá na prvú polovicu priestupného roku sa nazýva Padmini. Viaže sa k nemu nasledujúci príbeh, počúvaj pozorne.”

Pulastja Muni zachránil Rávanu z veznice Kartavírjaardžuny. Keď sa o tom svätec Nárada dozvedel, šiel ihneď navštíviť svpjho priateľa Pulastij. Spýtal sa ho nasledujúco: “Najväčší zo svätcov, Rávana pokoril všetkých polobohov vedených Indrou, ako ho teda mohol niekto poraziť je mi záhadou.”

„O Nárada,, Kartavírja, otec Kartavírjaardžuny, sa narodil v dynastii Haihaja v tretej juge. Bol kráľom veľkého kráľovstva a mocný kšatrija. Hlavné mesto bolo Máhišmatí, kde žil s tisíckami manželkami. Vďaka kliatbe mu žiadna z nich nedala syna po ktorom tak túžil. Vykonával nákladné obete a uctieval polobohov a predkov, všetko bezvýsledne. A bez syna si kráľ nemôže užívať svojho kráľovstva, rovnako ako hladný človek si nedokáže užívať svojich zmyslov.

 

Kráľ Kartavírja starostlivo zvážil situáciu a rozhodol sa ísť cestou strohého odriekania. Obliekol si bedrovú rúšku z kôry stromov, prestal si česať vlasy a zveril starostlivosťou o kráľovstve svojim ministrom. Jedna z jeho manželiek, Padmini, narodená v dynastii Ikšváku, ho zbadala odchádzať. Cítila, že je jej povinnosťou nasledovať stopy svojho manžela. Vzdala sa všetkých kráľovských ornamentov a obliekla si iba jedno obyčajné sárí. Takto nasledovala svojho manžela do lesa.

 

Usadili sa pri vrchole hory Gandhamádhana, kde Kartavírja po dobu desiatich tisíce rokov vykonával strohé odriekania a askézy. Meditoval a modlil sa k Pánovi Gadádharovi k tomu, ktorý nosí budzogáň. Ale bezvýsledne. Keď Padmini videla ako jej manžel je len kosť a koža, začala sama premýšľať o vyriešení problému. Išla za počestnou Anusujou, matkou Pána Dáttatréje. Veľmi pokorne ju oslovila: „Vznešená pani, môj drahý manžel, kráľ Kartavírja, vykonáva strohú Askézu už viac ako desať tisíc rokov. Stále však bez úspechu. Keď vidím ako sa trápi a je na pokraji zrútenia, nemôžem si pomôcť, musím zakročiť. Prosím pomôž mi.“

 

Keď zbožná Anusúja vypočula naliehanie krásnej Padmini povedala: „Ó cnostná ženo, je tu jedna možnosť. Tou je pôst na Ekádaší, deň Pána Hariho. Zvyčajne je len dvanásť mesiacov v roku, ale každý tretí rok sa pridáva jeden mesiac. V tomto prestupnom mesiaci je Ekádaší menom Padmini a Paramo. Posti sa v tieto dni a celú noc medituj nad zábavami Pána a modli sa k Nemu. Ak tak urobíš, potešíš Ho a splní sa ti všetky želania.”

 

Týmto spôsobom Anusuja, dcéra Kardami Muniho, opísala cnostné Padmini silu Ekádaší. Keď prišli očakávaná Ekádaší, Padmini svedomito dodržala pôst a celú noc ospevovala zábavy Pána a modlila sa k Nemu. Pán bol s jej oddanosťou veľmi potešený a osobne sa pred Padmini zjavil na chrbte Garuda.

 

Prehovoril: „Ó cnostná Padmini, veľmi si Mňa svojím pôstom potešila. Splním ti akékoľvek prianie.“

 

Akonáhle Padmini uzrela Najvyššieho Pána, hlboko sa mu poklonila a zaplavená transcendentálna radosťou sa k Nemu modlila. Potom požiadala Pána, aby jej manžel mohol mať syna.

 

Pán Padmini požehnal a potom oslovil Kartavírju: „Ó kráľu, aj tebe splním akékoľvek prianie. Vykonával si strohé odriekania s túžbou Ma potešiť a získať syna. Avšak toto želanie už je splnené, čo si teda želáš?“

 

Kráľ stále nemohol uveriť svojim očiam. Sám Najvyšší Pán, Osobnosť Božstva, sa zjavil a ponúkal mu požehnanie. „Chcem aby syn ktorý sa mi narodí nebol nikdy porazený žiadnym polobohom, človekom, mágom, démonom či škriatkom, ale len ty ho budeš môcť poraziť.“

 

Pán požehnal kráľovi a zmizol.

 

Kráľ naplnený radosťou sa vrátil s Padmini do svojho paláca. Onedlho sa mu narodil Kartavírjaardžuna. Bol nejudatnějším v celom vesmíre a tak aj Ravano ho nemohol poraziť. To všetko vďaka matkinom dodržanie svätého pôstu na Ekádaší a požehnaní Pána. „

 

Nárada poďakoval Pulastji Munimu za vysvetlenie a rozlúčil sa.

 

Najvyšší Pán, Šrí Krišna zakončil: „Ó Judhištira, ako si žiadal, vysvetlil som ti silu Ekádaší. Najlepší zo všetkých kráľov, ktokoľvek sa postí na tento deň, nakoniec dospeje do Môjho sídla. Všetky jeho priania budú splnené.“

 

Judhištira Maharadža bol naplnený radosťou a keď prišlo Padmini Ekádaší, svedomito ho dodržal.

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

0 komentárov