späť

Pándava Nirjala ékádaší

Pándava Nirjala ékádaší

Pôst / Prerušenie (BA) 18.6.2024 (09:13 - 10:12)

Raz sa Bhímasena, mladší brat mahárádža Judhištíru, opýtal svojho praotca Vyásadévu, či je možné vrátiť sa do duchovného sveta bez dodržania všetkých pravidiel a predpisov pôstov na ékádaší.

Bhíma sa pýtal nasledovne: „Ó, praotec, všetci moji bratia, manželka Draupadí, aj moja matka Kuntí, sa pôstia na ékádaší. Striktne nasledujú všetky pravidlá pôstu a uctievanie Pána a vždy mi hovoria, aby som sa s nimi tiež pôstil. Ale, praotec, ja nevydržím celý deň bez jedla, nedokážem zniesť hlad. Dávam milodary a uctievam Šrí Kéšavu, ale nedokážem sa pôstiť. Povedz mi, ako môžem získať rovnaký výsledok aj bez pôstenia sa?“

Vyásadéva odpovedal: „Ak chceš získať skutočný výsledok ékádaší, musíš sa pôstiť. Ak to nedokážeš, je povolené sa raz na poludnie najesť, zdržiac sa obilia a strukovín. „

Bhíma na to odpovedal: „Prosím, vypočuj ma, nevydržím žiť len s jedným jedlom na poludnie, čo povedať o celom pôste. V mojom žalúdku horí oheň menom Vrika, iba keď sa najem do sýtosti, tak sa môj oheň utíši. Snáď raz za rok by som bol schopný sa pôstiť, nie však viackrát. „

Vyásadéva znovu opakoval: „Ó, Bhíma, chápem tvoje obavy. Počul si odo mňa o rôznych druhoch náboženských povinností a obradoch. Avšak v Kali-yuge nikto nie je schopný dodržiavať všetky tieto povinnosti náležite. V Kali-yuge sa stačí pôstiť na ékádaší a prakticky so žiadnymi nákladmi uctievať Pána spievaním jeho svätých mien. Ékádaší je jedna z hlavných zbraní v Kali-yuge v boji proti nevedomosti a hriešnym reakciám. Preto by si mal dodržiavať pôst na ékádaší.“

Keď Bhímasena, najsilnejší z bojovníkov, vypočul tieto slová, začal sa celý triasť od strachu. Celý vystrašený povedal: „Ó, Praotec, čo budem teda robiť? Nie som schopný sa pôstiť dvakrát do mesiaca počas roka. Určite existuje nejaké ékádaší obsahujúci v sebe všetky ostatné pôstne dni. Inak by to nebolo spravodlivé. „

„Máš pravdu“, povedal Vyásadéva.“Také ékádaší existuje. Zatajil som ho pred tebou len preto, aby si si viac uvedomil dôležitosť ékádaší v tvojom živote. Nastáva v prvej polovici mesiaca Džješta, keď slnko prechádza súhvezdím býka a blíženca. Uisti sa, že na tento deň nebudeš jesť ani piť. Dokonca aj keď budeš vykonávať áčaman, môžeš usrknúť len ​​toľko vody ako kvapka zlata, či množstvo do ktorého sa ponorí jedno horčičné semienko. Pravidlá sú rovnaké ako pre ostatné ékádaší, len za žiadnych okolností nesmieš zjesť či vypiť ani kúsoček jedla či vody. Ak dodržíš tento špeciálny pôst, ako som povedal, získaš tým výsledky všetkých ostatných ékádaší počas roka. Tým si buď istý. „

„Ó, Bhíma, v Kali-yuge, veku hádok a pokrytectva, keď všetky princípy Véd takmer vymiznú, je ékádaší úžasnou metódou ako očistiť svoj život a uctiť Pána Višnua. Ó syn Vájua, čo viac by som ti mal povedať? Toto Džjéšta-šukla ékádaší umožní aj tým, ktorí z určitých dôvodov nemohli alebo zabudli dodržať niektoré ékádaší počas roka, napraviť to.“

Bhímovi sa veľmi uľavilo, keď počul z úst svojho praotca Vyásadéva o tomto ékádaší. Od tej doby vždy dodržiaval toto ékádaší a s veľkou láskou uctieval božskú Osobu Šrí Krišnu.

Toto ékádaší sa na jeho počesť začalo nazývať Bhíma-Nirdžala ékádaší.

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

0 komentárov