späť

Guru (Vyasa) Purnima

Guru (Vyasa) Purnima

+ odchod Šríla Sanatana goswámiho

Tento sviatok pripomínajúci Šrílu Vyasadévu, v niektorých sampradayách označovaný aj ako Guru Purnima je deň, počas ktorého je guru uctievaný svojími následovnikmi. Odohráva sa v deň splnu v mesiaci Ašadha, na počesť mudrca Vyasadéva. Udržiavame pôst, uctievame ho pre jeho požehnania a získanie múdrosti. Tradične sú v tento deň duchovní učitelia uctievaní svojimi žiakmi.

V sanskrite slovo „Gu“ znamená tma alebo nevedomosť. „Ru“ označuje človeka, ktorý odstraňuje temnotu. Preto ten, kto odstraňuje temnotu našej nevedomosti, je guru. Iba ten, kto odstraňuje našu konečnú temnotu, známu ako maya, ktorý nás inšpiruje a vedie nás k Bohu, je skutočným guruom. Študenti tiež označujú svojich učiteľov alebo vysokoškolských učiteľov ako guru. Vo vaišnavskom chápaní je guru čistý oddaný Krišnu.

Uchádzač o duchovné poznanie, nech je akokoľvek brilantný, nikdy nemôže dosiahnuť dokonalosť svojím vlastným úsilím. Toto je popísané v Šrímad Bhagavatame, v ktorom Jada bharata vysvetľuje kráľovi Rahuganovi: „Ó Rahugan! Človek nemôže dosiahnuť poznanie duše a Najvyššieho vykonaním pokánia, obetí, odriekania, védskeho štúdia alebo uctievaním božstiev vody, ohňa alebo slnka. Ale keď prach z nôh čistého oddaného Krišnu dopadne na naše hlavy, potom môžeme túto úroveň určite dosiahnuť.

Spievame:

Vande ‘ham sri-guroh sri-yuta-pada-kamalam sri-gurun vaisnavams ca
„Vzdávame úctu duchovnému učitelovi, predchadzajucím áčáryom a všetkým vaišnavom.“

Ako vysvetľuje Šríla Prabhupáda: „Vzdať úctu duchovnému učiteľovi, znamená vzdať úctu všetkým predchádzajúcim áčáryom. Gurun znamená množné číslo. Ačáryovia sa od seba nelíšia, pretože prichádzajú v postupnosti od pôvodného duchovného učiteľa a nemajú odlišné názory. “ Preto vzdávame úctu predchodcom.

Podobne vzdávame úctu žiakom. Šríla Prabhupáda ďalej vysvetľuje: „Duchovný majster je ten, kto má žiakov, ktorí sú všetci vaišnavami. Oslovujú sa prabhu a duchovný majster sa volá Prabhupáda, pretože pri jeho lotosových nohách je veľa prabhuov. Pada znamená „lotosová noha“. Všetci títo vaišnavovia sú prabhuovia. Preto sa im tiež klaniame a vzdávame úctu – nie iba duchovnému majstrovi, ale aj jeho žiakom. Títo jeho žiaci, sú všetci vaišnavovia. Mali by sa im preto zložiť úctivé poklony. “ (Komentár SP k Mangalacarane, 8. januára 1969)

Pôvodný guru je Krišna. Vykladá nám poznanie – Bhagavad-gítu a rozoberá náboženské zásady.

Dharmam tu saksad bhagavat-pranitam: zásady dharmy – bhagavata-dharma, prema-dharma – ustanovuje Najvyššia Osobnosť Božstva. Dharma znamená „zákony Božie“ alebo „nariadenia Božie“. Nemôžeme si ich vymyslieť;

dharmam tu saksad bhagavat-pranitam: zásady náboženstva uznáva sám Pán. Nemôžeme ustanoviť vlastné náboženské zásady, tak isto si nemôžeme vytvárať svoje vlastné zákony. Šríla Prabhupáda uviedol príklad, že sa nemôžete stretnúť s priateľmi a vymyslieť si vlastne zákony. Zákon znamená, že musí byť uzákonený vládou, parlamentom alebo zákonodarným orgánom. Podobne dharma je uzákonená Bohom.

dharmam tu saksad bhagavat-pranitam
na vai vidur rsayo napi devah
na siddha-mukhya asura manusyah
kuto nu vidyadhara-caranadayah

 

„Skutočné náboženské zásady ustanovuje Najvyššia božská osoba.“ Aj keď sú plne v kvalite dobra, ani tí najmocnejši, ktorí obsadzujú najvyššie planéty, nemôžu zistiť skutočné náboženské princípy, ani polobohovia alebo vodcovia Siddhaloky, a už vôbec nie asurovia, obyčajní ľudia, Vidyadharasiovia a Karanovia . “ (SB 6.3.19)

Na vrchole stromu je Krišna, ktorý odovzdáva poznanie Brahmovi. Brahma podáva poznanie Náradovi a Nárada odovzdáva poznanie Vyasovi. (Dnešok sa tiež nazýva Vyasa Purnima, pretože Vyasadéva, ktorý zostavil védsku literatúru, sa zjavil v tento deň.) Vyasa ho odovzdáva Madhvacaryovi atď. – Čaitanya Maháprabhu, šesť Gosvamich, a ďalej smerom dole, Šríla Bhaktivinoda Thakura, Šríla Gaurakišora dasa Babaji Maharaja, Šrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura a Šrila Prabhupada. A skutoční nasledovníci Šríly Prabhupády by mali predkladať rovnaké vedomosti. Keď sa riadia sa a prezentujú to isté učenie – to je ich kvalifikácia – nie príslušnosť k nejakej externej inštitúcii či formálnemu postaveniu.

(1) Shvetashvatara Upanishad (6/23):
Žiaci uctievajú gurua rovnakým spôsobom ako Boha, aby dosiahli všetko dosiahnuteľné na ceste k Bohu: Yasya deve para bhaktir yatha deve tatha gurau | Tasyaite kathitaa ahoj arthaaha prakashante mahatmanaha

(2) Bhagavad-gíta (4/34):
Obráť sa na duchovného učiteľa a uč sa od neho pravde. Pýtaj sa ho so všetkou pokorou a verne mu slúž. Sebarealizované duše ti môžu dať poznanie, lebo ony uzreli pravdu.

(3) Vachanamritam (Vadtal 5):
Žiak by mal ponúknuť rovnakú a intenzívnu láskyplnú službu Bohu a Jeho pravému predstaviteľovi. Vďaka tomu sa môže stať veľkým oddaným v tomto zrodení napriek tomu, že je najnižším typom oddaného, ktorý je predurčený stať sa veľkým oddaným po dvoch alebo štyroch narodeniach alebo desiatich alebo dokonca sto narodeniach. To je nektár oddanej služby Bohu a guruovi.


Zároveň je v tento deň odchod Šrílu Sanatana Gosvámiho.

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

0 komentárov