späť

Apara ékádaší

Apara ékádaší

Pôst / Prerušenie (BA) 03.6.2024 (04:54 - 10:11)
+ Zjavenie Šríla Vrindávana dása Thákura

Šrí Judhištír mahárádž povedal: „Ó Džanardána, ako sa volá ékádaší, ktoré sa vyskytuje počas temného štrnásť dnia (Krišna-pakša) v mesiaci Džještha (máj – jún)?
Prajem si od teba počuť slávu tohto posvätného dňa Hariho. Prosím, vyrozprávaj mi všetko.“

Pán Šrí Krišna povedal: „Ó kráľ, tvoja otázka je úžasná, pretože odpoveď bude prospešná pre celú ľudskú spoločnosť. Toto ékádaší je také vznešené a záslužné, že aj tie najväčšie hriechy môžu byť vymazané jeho čistotou. Ó, veľký svätý kráľ, meno tohto neobmedzene záslužného ékádaší je Apara ékádaší. Kto sa v tento svätý deň pôstí, stáva sa slávnym po celom vesmíre. Aj také hriechy ako zabitie brahmánu, kravy alebo embrya, rúhanie, alebo sex s manželkou iného muža sú úplne vymazané dodržiavaním Apara ékádaší.

Ó kráľ, ľudia, ktorí vydávajú falošné svedectvo, sú najhriešnejší. Osoba, ktorá falošne alebo sarkasticky oslavuje iného; ten, kto podvádza pri vážení niečoho na váhe; ten, kto neplní povinnosti svojej varny alebo ášramu (napríklad nekvalifikovaný muž sa vydáva za brahmánu alebo osoba nesprávne recituje Védy); ten, kto vymýšľa svoje vlastné písma; ten, kto podvádza ostatných; ten, kto je šarlatánsky astrológ, podvádzajúci účtovník alebo falošný ajurvédsky lekár – tí všetci sú predurčení k pekelným trestom. Avšak púhym dodržiavaním Apara ékádaší sa všetci takíto hriešnici úplne zbavujú svojich hriešnych reakcií.

Bojovníci, ktorí upadnú od svojej kšatrija-dharmy a utekajú z bojiska, pôjdu do krutého pekla. Ale aj takýto poklesnutý kšatrija, pokiaľ nasleduje pôst na Apara ékádaší, je zbavený tak veľkej hriešnej reakcie a odíde do neba. Ten učeník je najväčší hriešnik, ktorý sa po náležitom duchovnom vzdelaní od svojho duchovného učiteľa obracia proti nemu a rúha sa mu. Takýto takzvaný učeník trpí neobmedzene. Ale aj on, hoci by bol darebák, ak iba dodržiava Apara ékádaší, môže dosiahnuť duchovný svet.

Počúvaj, ó kráľ, popíšem ti ďalšiu slávu tohto úžasného ékádaší. Zásluhy, ktoré získa ten, kto vykonáva všetky nasledujúce úkony zbožnosti, sa rovnajú zásluhám, ktoré dosiahne ten, kto dodržiava Apara ékádaší:

  • Kúpanie trikrát denne v Puškara-kšétre počas Kártiku (október – november);
  • Kúpanie v Prayágu v mesiaci Magh (január – február), keď je slnko vo zverokruhu Kozorožca;
  • Poskytovanie služby pánovi Šivovi vo Varanásí počas Šiva-rátri;
  • Ponúkanie obetín svojim predkom v Gayi;
  • Kúpanie sa v posvätnej rieke Gautami, keď Jupiter prechádza cez Leva (Simhu);
  • Mať daršan pána Šivu v Kedarnáte;
  • Vidieť pána Badrinátha, keď Slnko prechádza znamením Vodnára (Kumbha);
  • Kúpať sa v čase zatmenia Slnka na Kurukšétre a rozdávať tam kravy, slony a zlato na charitu.

 

Všetky zásluhy, ktoré človek získa pri vykonávaní týchto zbožných činov, získa osoba, ktorá dodržiava Apara ékádaší. Tie isté zásluhy čo získa ten, kto daruje tehotnú kravu, spolu so zlatom a úrodnou pôdou, získa ten, kto sa v tento deň postí. Inými slovami, Apara ékádaší je sekera, ktorá rúbe plne zrelý les plný stromov hriešnych skutkov, je to lesný požiar, ktorý spaľuje hriechy, akoby spaľovali palivové drevo, je to Slnko, ktoré horí pred temnými priestupkami, a je lev, ktorý prenasleduje krotkého jeleňa bezbožnosti.

Preto, ó Judhištír, kto sa skutočne bojí svojich minulých i súčasných hriechov, musí veľmi prísne dodržiavať Apara ékádaší. Ten, kto nedodržiava tento pôst, sa musí znovu narodiť v hmotnom svete, ako jedna bublina medzi miliónmi v obrovskej vodnej ploche alebo ako malý mravec medzi všetkými ostatnými druhmi. Preto musí človek verne dodržiavať posvätné Apara ékádaší a uctievať Najvyššiu Božskú Osobu, Šrí Trivikramu.

Ten, kto tak urobí, je zbavený všetkých svojich hriechov a povýšený do sídla Pána Višnua. Ó, Bharata, v prospech celého ľudstva som ti takto opísal túto dôležitosť svätého Apara ékádaší. Každý, kto počuje alebo číta tento popis, je určite oslobodený od všetkých druhov hriechov, ó najlepší zo svätých kráľov, Judhištír.

Takto sa končí rozprávanie o sláve Džještha-Krišna ékádaší alebo Apara ékádaší z Brahmanda Purány.

 

POZNÁMKY:

1. Puškara-kšetra v západnej Indii je jediným miestom na Zemi, kde sa nachádza bonafide chrám Pána Brahmu.

2. Védy prehlasujú, narah budbuda samah: „Ľudská forma života je ako bublina vo vode“.
Vo vode sa tvorí veľa bubliniek, ktoré o niekoľko sekúnd neskôr prasknú. Ak teda človek nepoužíva svoje vzácne ľudské telo na to, aby slúžil Najvyššej Božskej Osobe, Šrí Krišnovi, jeho život nemá väčšiu hodnotu alebo trvanie ako bublina vo vode. Preto, ako to tu odporúča Pán, mali by sme Mu slúžiť pôstom na Hari-vasaru alebo ékádaší.

V tejto súvislosti píše Šríla A. Č. Bhaktivédanta Swámí Prabhupáda v Šrímad Bhágavatame (význam SB 2: 1: 4):

„Veľký oceán hmotnej prírody sa hýbe vlnami času a takzvané živé podmienené bytosti sú niečo ako penivé bubliny, ktoré sa pred nami javia ako telesné ja, manželka, deti, spoločnosť, krajania atď. Kvôli nedostatku vedomostí o vlastnom Ja sa stávame obeťou síl nevedomosti, a tak mrháme cennú energiu ľudského života márnym hľadaním trvalých životných podmienok, ktoré sú v tomto hmotnom svete nemožné.“

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

0 komentárov