späť

Kamika ékádaší

Kamika ékádaší

Pôst / Prerušenie (BA) 01.08.2024 (05:28 - 10:28)

Svätý kráľ Yudhištír mahárádž povedal: „Ó, Najvyšší Pane, počul som od Teba slávu pôstu na Deva-sayani ékádaší, ku ktorému dochádza počas svetlých štrnástich dní mesiaca Ašadha. Teraz by som rád načúval o sláve ékádaší, ktoré sa deje počas temných štrnástich dní (Krišna pakša) v mesiaci Šravana (júl – august).

Ó, Góvindadéva, prosím, buď ku mne milosrdný a vysvetli slávu tohoto ékádaší. Ó, Najvyšší Vásudéva, vzdávam Ti najskromnejšie poklony.

Najvyšší Pán, Šrí Krišna, odpovedal: „Ó kráľ, prosím, pozorne počúvaj. Popíšem priaznivý vplyv tohto svätého pôstu (vrata), ktorý odstraňuje všetky hriechy. Nárada muni sa raz pýtal Pána Brahmu na túto istú tému.

„Ó, vládca všetkých bytostí,“ povedal Nárada, „ó, Ty, ktorý sedíš na tróne, ktorý sa zrodil z vody, povedz mi, prosím, meno ékádaší, ktoré sa vyskytuje počas temných štrnástich dní posvätného mesiaca Šravana. Prosím, povedz mi tiež, ktoré Božstvo má byť uctievané v ten svätý deň, postup, ktorým sa treba riadiť, aby sme ho dodržali, a zásluhy, ktoré udeľuje.“

Pán Brahma odpovedal: „Môj drahý syn Nárada, v prospech celého ľudstva ti s radosťou poviem všetko, čo chceš vedieť, pretože len to, že si počul o sláve Kamika ékádaší, je také isté, ako keby si spravil obeť koňa. Veľké zásluhy určite dosiahne ten, kto uctieva, a tiež medituje o lotosových nohách štvorrukého Pána Gadadháru, ktorý drží v rukách lastúru, disk, kyj a lotos a ktorý je tiež známy ako Šrídhar, Hari, Višnu, Mádhava a Madhusudán. Požehnanie dosiahnuté takýmto človekom, oddaným, ktorý uctieva výlučne Pána Višnua, je oveľa väčšie ako požehnanie, ktoré dosiahol ten, kto sa kúpe v posvätnej rieke Gange v Káší (Varanasí), v lese Naimišaranya alebo v Puškare, ktoré je jediné miesto na planéte, kde som formálne uctievaný.

Ale ten, kto dodržiava Kamika ékádaší, sa klania samotnému Šrí Krišnovi a dosahuje väčšie zásluhy ako ten, kto má daršan kráľa Kedaranáthu v Himalájach, alebo ten, kto sa počas zatmenia Slnka kúpe na Kurukšétre, či ten, kto daruje celú Zem charite, vrátane lesov a oceánov, či ten, kto sa kúpe v rieke Gandaki (kde sa nachádzajú posvätné Šalagramy) či v rieke Godavari v deň splnu (purnima), ktorý pripadá na pondelok, keď sa spoja Lev (Simha) a Jupiter (Guru).

Dodržiavanie Kamika ékádaší prináša rovnaké zásluhy ako darovanie dojnice a jej priaznivého teľaťa spolu s ich krmivom. V tento veľmi priaznivý deň každý kto uctieva kráľa Šrí Šrídhara-dévu, Višnua, je oslavovaný všetkými dévami, gandharvami a nágami. Tí, ktorí sa boja svojich minulých hriechov a sú úplne ponorení do hriešneho materialistického života, by mali podľa svojich schopností dodržiavať aspoň to najlepšie ékádaší a dosiahnuť tak oslobodenie.

Toto ékádaší je najčistejšie zo všetkých dní a najsilnejšie na odstraňovanie hriechov človeka. Ó, Narádadži, sám Pán Šrí Hari o tomto ékádaší raz povedal: „Ten, kto sa pôstí na Kamika ékádaší, získa oveľa väčšie zásluhy ako ten, kto študuje všetku duchovnú literatúru. Každý, kto sa v tento konkrétny deň pôstí a zostáva bdelý celú noc, nikdy nezažije hnev zosobneného kráľa smrti Yamarádža.

Je vidieť, že kto dodržiava Kamika ékádaší, nebude musieť trpieť budúce narodenie. Príkladom bolo v minulosti veľa oddaných jogínov, ktorí sa v tento deň pôstili a odišli do duchovného sveta. Preto by si mal kráčať v ich priaznivých stopách a dôsledne dodržiavať pôst v tomto najpriaznivejšom ékádaší.

Ktokoľvek uctieva Pána Šrí Hariho listami tulasí, je zbavený všetkých hriešnych následkov. V skutočnosti bude žiť bez hriechov, tak ako lotosový list, hoci je vo vode, sa vody nedotýka. Ktokoľvek ponúkne Šrí Harimu čo i len jediný list z posvätného kríku tulasí (occillium basilcum sanctum), získa toľko zásluh ako ten, kto rozdá na charitu dvesto gramov zlata a osemsto gramov striebra.

Najvyššiu Božskú Osobu poteší viac ten, kto mu ponúkne jediný lístok tulasí, ako ten, kto Ho uctieva perlami, rubínmi, topásom, diamantmi, lapis lazuli, zafírmi, kameňmi gomeda (gomaz), drahokamami mačacích očí či korálmi. Ten, kto ponúka novo vypestované púčiky mandžari z rastliny tulasí Pánovi Kéšavovi, zbaví sa všetkých hriechov, ktorých sa dopustil počas tohto alebo predchádzajúcích životov. Samotný daršan Tulasidévi na Kamika ékádaší odstraňuje všetky hriechy a iba jej dotyk a modlitba k nej odstraňuje všetky druhy chorôb. Ten, kto zalieva Tulasídévi, sa nemusí nikdy báť Pána smrti Yamarádža. Ten, kto v týchto dňoch vysadí alebo presadí tulasí, bude nakoniec pobývať u Pána Šrí Krišnu v Jeho vlastnom príbytku. Mal by sa Šrímatí Tulasí dévi, ktorá udeľuje oslobodenie v oddanej službe, preto každý deň úprimne pokloniť.

Ani Čitragupta, Yamarádžov tajomník, nedokáže vypočítať zásluhy, ktoré získal ten, kto Tulasídevi obetuje horiacu lampu ghí.

Toto posvätné ékádaší je pre Najvyššiu Božskú Osobnosť také drahé, že všetci predkovia toho, kto v tento deň ponúka horiacu lampu ghí Pánovi Šrí Krišnovi, vystúpia na nebeské planéty a budú tam piť nebeský nektár. Kto v tento deň ponúkne Šrí Krišnovi ghí alebo sezamovú olejovú lampu, je oslobodený od všetkých svojich hriechov a vstupuje do príbytku poloboha Slnka Suryu s telom žiarivým ako desať miliónov lámp.

Toto ékádaší je také silné, že aj ten, kto nie je schopný pôstiť sa, jednoducho dodržiavaním praktík, ako sú tu uvedené, je povýšený na nebeské planéty spolu so všetkými predkami.“

„Ó mahárádž Judhištír“, Pán Šrí Krišna dopovedal:„ … to boli slová pradžápatiho Brahmu pre jeho syna Náradu muniho týkajúce sa nevyčísliteľnej slávy tohto Kamika ékádaší, ktoré odstraňuje všetky hriechy. Tento posvätný deň ruší dokonca aj hriech zabitia bráhmany alebo hriech za zabitie nenarodeného dieťaťa v lone a podporuje človeka v duchovnom živote tým, že ho robí veľmi dobromyseľným.

Ten, kto zabije nevinného, t.j. brahmánu, dieťa v lone, zbožnú a nepoškvrnenú ženu atď., a potom neskôr počuje o sláve Kamiky ékádaší, bude zbavený reakcie na svoje hriechy. Nemali by ste si však vopred myslieť, že môžete zabiť brahmánu alebo iných nevinných ľudí, a potom zostať nepotrestaní tak, že budete načúvať o tomto ékádaší. Takéto vedomé spáchanie hriechu je ohavnosťou.

Ktokoľvek, kto s vierou načúva o tejto sláve Kamika ékádaší, sa oslobodí od všetkých hriechov a vráti sa domov, späť k Bohu – na Višnu-loku, Vaikhuntu.

Takto sa končí rozprávanie o sláve Šravana-Krišna ékádaší alebo Kamika ékádaší z Brahma-Vaivarta purány.

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

0 komentárov