Centrum pre védske štúdiá हरे कृष्ण

"Každý, kto hľadá Najvyššiu Absolútnu Pravdu, musí pokračovať vo svojom hľadaní, dokým nedosiahne tohto cieľa - za všetkých okolností, vždy a všade, priamo aj nepriamo." Šrímad Bhagavatam 2.9.36

Spoznajte hlbšie jednotlivé témy