späť

Saphalá ékádaší

Saphalá ékádaší

Pôst / Prerušenie (BA) 27.12.2024 (07:42 - 10:29)
+ odchod Šrí Dévananda pandita

Judhišthír mahárádž povedal: Ó Šrí Krišna, ako sa nazýva ékádaší, ktoré pripadá na temnú polovicu mesiaca Pauša (december – január)? Ako sa dodržiava, a ktoré Božstvo sa má uctievať na tento deň? Prosím porozprávaj mi o tom, Ó Džanárdán.

Najvyššia božská osobnosť odpovedal: Ó najlepší z kráľov, pretože si praješ načúvať, plne ti popíšem slávu Pauša-Krišna ékádaší. Ani obete a dobročinnosť ma tak nepotešia ako keď moji oddaní dodržiavajú plný pôst na ékádaší. Preto by sa mal každý pôstiť najlepšie ako vie, na ékádaší, na deň Pána Hariho.

 

Pauša-Krišna ékádaší je tiež známe ako Saphalá ékádaší. Na tento svätý deň sa uctieva Pán Náráján, lebo On je vládnúcim božstvom. Rovnako ako medzi hadmi je Šéša Nága tým najlepším, medzi vtákmi Garuda, medzi obeťami je najlepšia Ašvamédha jadžňa, medzi riekami matka Ganga, medzi bohmi Višnu a medzi dvojnohými bytosťami bráhmani, tak medzi všetkými dňami je tým najlepším ékádaší.

Ó najprednejší z kráľov zrodených v dynastii Bharata, ktokoľvek striktne dodržiava ékádaší sa mi stane veľmi drahým, a ja ho budem uctievať. Teraz prosím počúvaj ako sa dodržiava Saphalá ékádaší.

Na Saphalá ékádaší by mi môj oddaný mal obetovať čerstvé ovocie podľa miesta a okolností a meditovať o mne ako o všepriaznivej božskej osobe. Mal by mi obetovať plody Ďžambíra, granátové jablko, betel, kokosový orech, guavu, orechy, mango, klinčeky a rôzne druhy aromatického korenia. Mal by mi tiež obetovať vonné tyčinky a ghí lampu, lebo obetovanie lámp v tento deň je obzvlášť priaznivé. Oddaný by sa mal pokúsiť zostať celú noc hore a ospevovať moje meno a zábavy. Teraz prosím pozorne počúvaj aké zásluhy získa, keď sa pôstí a zostane celú noc hore.

Ó najlepší z kráľov, neexistuje iná obeť alebo putovanie po svätých miestach, ktorá by sa vyrovnala alebo dokonca prevýšila zásluhy získané pôstom na Saphalá ékádaší. Tento pôst – obzvlášť ak vydrží bdelý celú noc – dáva rovnaké zásluhy vernému oddanému ako vykonanie odriekania po dobu piatich tisíc rokov. Ó lev medzi kráľmi, prosím vypočuj si slávnu históriu tohto ékádaší.

Bolo jedno mesto menom Čampávatí, ktorému vládol kráľ Máhišmata. Mal štyroch synov, najstarší z nich, Lumpaka bol neustále zamestnaný hriešnymi činnosťami – ako nedovolenému sexu s manželkami iných, hazardovanie a neustále združovania sa s prostitútkami. Jeho zlé činy postupne redukovali bohatstvo jeho otca, kráľa Máhišmatu. Lumpaka sa stal tiež veľmi kritický voči polobohom a bráhmanom, a každý deň urážal vaišnavov. Nakoniec už sa kráľ Máhišmata nemohol viac pozerať na svojho syna, a vyhnal ho zo svojho mesta do lesa. Zo strachu pred kráľom, súcitní príbuzní nepodporili Lumpaku, tak nahnevaný bol kráľ a tak hriešny bol Lumpaka.

Zmätený vo vyhnanstve, Lumpaka premýšľal: Môj otec ma poslal preč, a ani moji príbuzní nič nenamietali. Čo budem teraz robiť? Vymyslel teda plán, v noci pod plášťom temnoty prekĺznem späť do mesta a budem rabovať jeho bohatstvo.

Počas dňa zostanem v lese a v noci sa zase vrátim do mesta. Takto premýšľajúc, Lumpaka vstúpil do temného lesa. Vo dne zabíjal veľa zvierat a v noci kradol cenné predmety z mesta. Obyvatelia mesta ho niekoľkokrát zatkli, ale zo strachu pred kráľom ho zase pustili. Mysleli si, že je to vďaka jeho skorším hriešnym činom, že stratil kráľovské príslušenstvo a koná tak hriešne.

Hoci bol jedák mäsa, Lumpaka tiež jedol každý deň ovocie. Prebýval pod starým banyánovníkom, ktorý bol náhodou veľmi drahý Pánovi Vásudevovi. V skutočnosti ho ľudia uctievali ako boha všetkých stromov v lese. Za nejaký čas prišlo Suphalá ékádašíí. Na predvečer ékádaší bol Lumpaka nútený stráviť celú noc bez spánku kvôli ťažkej zime a nedostatku posteľnej bielizne. Zima ho nielen okradla o pokoj, ale skoro ho aj zabila. Keď vychádzalo slnko, cvakal zubami a bol takmer v bezvedomí. Počas celého rána toho dňa, na ékádaší, cvakal zubami a bol takmer v bezvedomí. Počas celého rána toho dňa, sa nemohol prebrať zo svojho stuhnutia. Keď prišlo poludnie Saphalá ékádaší, hriešny Lumpaka sa konečne prebral a vstal zo svojho miesta pod banyánovníkom. Každým krokom však padal na zem. Ako chromý, vykračoval pomaly a nerozhodne, trpiac veľmi smädom a hladom uprostred džungle. Bol tak slabý, že nemohol počas dňa zabiť ani jedno zviera. Namiesto toho mu zostalo len pozbierať opadané ovocie zo stromov. Slnko práve zapadalo, keď sa vrátil k svojmu banyánovníku. Ovocie položil na zem vedľa stromu a začal nariekať: „Ó moje trápenie! Čo budem robiť ďalej? Drahý otec, čo sa so mnou stane? Ó Šrí Hari, prosím buď ku mne milostivý a prijmi tieto plody!“ Znovu bol nútený ležať celú noc bez spánku. Medzitým však Mádhusudán, najvyššia božská osoba, potešený obetou ovocie prijal.

Lumpaka neúmyselne dodržal na ékádaší plný pôst a vďaka tomu sa mohol bez žiadnych ďalších prekážok vrátiť do svojho kráľovstva.

Ó Judhištír, počúvaj čo sa stalo synovi kráľa Máhismatu, keď len nepatrná zásluha vyklíčila v jeho srdci.

Akonáhle slnko nádherne vystúpilo na deň nasledujúci po ékádaší, prišiel za Lumpakom prekrásny kôň a postavil sa vedľa neho. V rovnakej chvíli k nemu prehovoril hlas z čistého neba: „Tento kôň je pre teba, Lumpaka! Nasadni na neho a šikovne sa vydaj pozdraviť svoju rodinu! Ó syn kráľa Máhismatu, milosťou Pána Vásudeva a silou zásluhy, ktorú si získal dodržaním Saphalá ékádaší, sa ti tvoje kráľovstvo vráti bez ďalších prekážok. Taký je úžitok získaný postením sa na tento priaznivý deň. Choď ihneď za svojím otcom a užívaj si svojho právoplatného miesta v dynastii.“

Akonáhle si Lumpaka vypočul tieto nebeské slová, nasadol na koňa a vydal sa na cestu do mesta Čampavátí. Zásluhou získanou pôstom na Saphalá ékádaší, sa stal znovu sympatickým princom a bol schopný sa pohrúžiť do lotosových nôh Pána Hariho. Inými slovami, stal sa mojim čistým oddaným.

Lumpaka sa hlboko kráľovi poklonil a znovu prijal svoje princovské zodpovednosti. Akonáhle kráľ uvidel svojho syna ozdobeného vaišnavskými ornamentami a tilakom, dal mu svoje kráľovstvo a Lumpaka vládol sám nerušene po mnoho mnoho rokov. Kedykoľvek nadišlo ékádaší, uctieval Pána s veľkou oddanosťou. A milosťou Šrí Krišnu dostal prekrásnu manželku a milého syna. Keď bol starý odovzdal kráľovstvo svojmu synovi, rovnako ako ho on dostal od svojho otca a odišiel do lesa slúžiť najvyššej božskej osobe, s ovládnutými zmyslami. Očistený od všetkých hmotných túžob, opustil telo a vrátil sa späť k Bohu, kde získal miesto pri lotosových nohách Šrí Krišnu.

Ó Judhištír, ktokoľvek ku mne pristúpi tak ako to urobil Lumpaka, zbaví sa všetkého náreku a strachu.

V skutočnosti, ktokoľvek riadne dodržiava Saphalá ékádaší – dokonca aj neúmyselne ako Lumpka – stane sa slávnym v tomto svete. Stane sa oslobodeným a po smrti sa vráti na Vaikhuntu. O tomto nie je žiadnych pochýb. A navyše, ktokoľvek len počúva o sláve Saphalá ékádaší, získa rovnaké zásluhy ako keby vykonal Rádžasúja jadžňu, a prinajmenšom odíde do neba vo svojom  budúcom zrodení.

 

Takto končí rozprávanie o sláve Paušpa-Krišna ékádaší, čiže Saphalá-ékádaší, z Bhavišja Uttar Purány.

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

0 komentárov