späť

Pasankusa ékádaší

Pasankusa ékádaší

Pôst / Prerušenie (BA) 15.10.2024 (07:12 - 10:48)

Sláva Pasankusa ékádaší, ktoré sa vyskytuje počas dorastajúceho Mesiaca v septembri a októbri, je opísaná v Brahmavaivartha puráne v rozhovore medzi pánom Krišnom a mahárádžom Yudhištírom.

Mahárádž Yudhištír povedal: „Ó, Madhusudán, aký je názov ékádaší, ktoré sa vyskytuje počas dorastajúceho Mesiaca v septembri a októbri? Prosím, buď tak láskavý a vysvetli mi to.“

Pán Krišna odpovedal: „Ó, najlepší z kráľov! Názov tohto ékádaší je Pasankusa. Teraz počúvajte o sláve tohto ékádaší, ktoré ničí všetky hriechy. Niektorí ľudia ho nazývajú aj Papankusa ékádaší. V deň tohto ékádaší by sa mal špeciálne uctievať kráľ Padmanabhu. Toto ékádaší udeľuje človeku nebeské potešenie z oslobodenia a prinesie mu jeho želané výsledky. Len spievaním svätých mien pána Višnua možno dosiahnuť zbožnosť ako keby navštívil všetky sväte miesta na Zemi. Ak sa podmienená duša napriek tomu, oddáva rôznym hriešnym činnostiam, ale uchýli a pokloní sa pri lotosových nohách pána Hariho, ktorý je odborníkom na oslobodzovanie padlých duší, potom človek nemusí ísť do pekla.

Vaišnavovia, ktorí kritizujú pána Šivu, a tí šivaisti, ktorí kritizujú pána Višnua, nepochybne idú do pekla. Výsledok, ktorý človek získa vykonaním tisíc obetí koňa alebo vykonaním sto obetí Rádžasuya, sa nemôže rovnať ani šestnástine zbožných zásluh, ktoré človek získa nasledovaním tohto ékádaší. Na tomto svete nie je nijaká zbožnosť, ktorá by sa rovnala zbožnosti získanej z dodržania ékádaší. Preto niet iného tak posväteného dňa, ako je tento deň, ktorý je pánovi Padmanábhovi veľmi drahý.

Ó pane! Len čo človek nedodrží ékádaší, hriechy sa začnú zdržovať v jeho tele. Toto ékádaší udeľuje svojmu nasledovníkovi nebeské potešenie, oslobodenie, zbavené sa zlých podmienok, krásne ženy, bohatstvo a obilniny. Ó udržiavateľ Zeme! Ak niekto dodržuje toto ékádaší a zostane v noci hore, ľahko sa dostane do kráľovstva pána Višnua.“

Pán Krišna pokračoval: „Ó, najlepší z kráľov! Dodržiavaním tohto ékádaší je možné vyslobodiť desať generácií z otcovej a matkinej strany a z manželkinej strany. Ak človek dodržiava toto ékádaší vo svojom detstve alebo mladosti či v starobe, netrpí utrpením hmotnej existencie. Ten, kto prísne dodržiava toto Pasankusa alebo Papankusa ékádaší, toho všetky jeho hriešne reakcie sú odstránené a na konci svojho života sa vracia do príbytku pána Višnua. Ak človek rozdáva zlato, sezamové semiačka, pôdu, kravy, obilniny, vodu, dáždniky alebo obuv na charitu, potom nemusí ísť do príbytku Yamarádža.

Každý, kto strávi deň bez toho, aby sa venoval zbožným činnostiam, je ako mŕtvy muž, hoci dýcha. Jeho dýchanie sa prirovnáva k mechom kováča. Ó, najlepší z kráľov! Osoba, ktorá kope studne a jazerá pre prospech ostatných, daruje pozemky a domy a vykonáva iné zbožné činnosti, ako napríklad vykonávanie obetí, nie je vystavená Yamarádžovmu trestu. Výsledkom je, že ľudia žijú dlhý život, zbohatnú, narodia sa v prvotriednych rodinách a stanú sa bezstarostnými. Priamym výsledkom dodržiavania ékádaší je dosiahnutie oddanej služby Krišnovi a nepriamym výsledkom je dosiahnutie dočasných hmotných výhod.“

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

0 komentárov