späť

Sayana (Padmá) ékádaší

Sayana (Padmá) ékádaší

Pôst / Prerušenie (BA) 18.7.2024 (05:11 - 10:22)

Jedného dňa sa Nárada muni opýtal svojho otca: „Ako sa volá ékádaší druhej polovice mesiaca Ášadha, a ako môžem jeho dodržaním potešiť Pána Višnua? Prosím povedz mi, otec. „

Pán Brahma odpovedal: „Ó, synu, toto ékádaší sa volá Padma a viaže sa k nemu nasledujúci príbeh:

 

Bol raz jeden svätý kráľ, rádžariši dynastie slnka a jeho meno bolo Mandháta. Zdobili ho tie najlepšie vlastnosti polobohov ako pravdovravnosť, čestnosť a schopnosť odpúšťať. Staral sa o svojich poddaných ako o vlastné deti. Zamestnával kňazov vykonávaním všetkých náboženských obradov popísaných vo Védach a dôsledne dohliadal, aby každý plnil svoje povinnosti varienov a ášramov. Vďaka tomu nebolo ničoho nedostatok, nikto nemal núdzu či hlad. V jeho kráľovstve nikdy nebolo sucha či chorôb, skôr naopak. Kráľovská pokladnica bola plná a bez nečestne získaných peňazí. Vládol tak po mnoho rokov.

Raz však po tri roky po sebe nepršalo, nebola žiadna úroda a nedostatkom jedla prepukol hladomor. Kráľ ani bráhmani si nevedeli rady. Veď plnili všetky predpísané povinnosti správne. Ľudia predstúpili pred svojho milovaného kráľa a povedali: „Ó, náš kráľ, vždy si sa o nás staral a dbal o naše blaho, teraz potrebujeme tvoju pomoc. Ako iste vieš kvôli nedostatku dažďa sú naše polia suché a už dlho nevydržíme so svojimi zásobami. Všetci a všetko potrebujú vodu v tomto svete. Védy nazývajú vodu Nara, a pretože najvyšší Pán prebýva na vode, volá sa Náráján. Si Jeho predstaviteľom tu na Zemi a je tvojou povinnosťou nás ochrániť. Prosíme ťa, nájdi riešenie a prines nám mier a prosperitu.“

Kráľ odpovedal: „Sväté písma hovoria veľmi jasne, že ak je kráľ bezbožný, on i jeho poddaní tým trpia. Už dlhšie rozmýšľam, čo je príčinou tohto strašného sucha a môžem vás uistiť, že môj charakter je bez hriechu. Verte mi, nájdem riešenie.“

Kráľ Mandháta zhromaždil svoju družinu a vydal sa na cestu do Himalájí, hľadať radu u veľkých svätcov a oddaných. Putoval sem a tam, vyhľadával svätcov v ich ášramoch a hľadal odpoveď na riešenie krízy vo svojom kráľovstve. Nikde sa však nedozvedel nič viac než už mu odporučili bráhmani a čo už bezvýsledne vyskúšal. Rôzne druhy obradov a uctievania, modlitby k rôznym polobohom a rôzne druhy pokánia.

O Nárada, putoval dlho a stále neúspešne. Začal byť zúfalý a obviňovať sám seba: „Musel som vykonať nejaké hriešne činy v niektorom zo svojich predchádzajúcich životov a teraz za ne musia trpieť všetci moji poddaní a príbuzní. Och, čo budem robiť? Najvyšší pane, nikdy som Ťa o nič nežiadal, pomôž prosím môjmu kráľovstvu.“

Putoval teda ďalej a onedlho narazil na ášram jedného z mojich synov a tvojho brata, Angíry muniho. Kráľ sa ihneď Angírovi poklonil a povedal mu o utrpení obyvateľov jeho kráľovstva. Prosil ho o požehnanie a o radu. Keď Angíra videl kráľovu pokoru a úprimnosť, požehnal ho recitovaním posvätných mantier. Potom povedal: „Tento vek, Satya-yuga, je najlepší z vekov, lebo dharma stojí na všetkých štyroch nohách. V tomto veku každý plní svoje predpísané povinnosti a rešpektuje bráhmanov a sväté písma. Nie je to teda tvoja vina ani následok tvojich hriešnych reakcií z minulosti. Je to vďaka jednému šudrovi z tvojho kráľovstva, ktorý vykonáva bráhmanské činnosti a pritom neplní tie svoje. Vykonáva obeť polobohom a recituje nevhodné mantry. To preto v tvojom kráľovstve neprší a tvoj ľud trpí. Potrestajte tohto šúdru smrťou a všetko sa napraví.“

„Ako môžem zabiť niekoho, kto hoci nesprávne, vykonáva bráhmanské činnosti?“, povedal kráľ Mandháta. „To nemôžem urobiť, musí existovať iné, duchovné riešenie.“

„Je vidieť, že tvoje srdce je prosté všetkých chýb“, povedal Angíra, „si rýdzi oddaný a preto ti poviem iný spôsob, ako obnovíš mier a pokoj vo svojom kráľovstve. Ty a všetci obyvatelia tvojho kráľovstva musíte dodržať úplný pôst na Padma ékádaší v mesiaci Ášadha. Všetci musia uctievať Pána a ospevovať Jeho svätá mená. Vplyvom tohto ékádaší začne znovu pršať a vráti sa blahobyt do tvojej krajiny. To ti zaručujem.“

Kráľ svätcovi poďakoval, obdaroval ho mnohými milodarmi a vrátil sa so svojou družinou späť do kráľovstva.

Keď prišlo očakávané ékádaší, kráľ zhromaždil všetkých obyvateľov vrátane šúdru, ktorý nevedomky zavinil celú kalamitu, a spoločne dodržali úplný pôst na tento svätý deň. Uctievali podoby Pána v chrámoch a až do rána ospevovali Jeho zábavy a vlastnosti. Keď sa ráno rozodnievalo, obloha už bola plná mrakov a akonáhle prerušili pôst začalo výdatne pršať. Pánovou milosťou sa všetko vrátilo do normálu.

Preto Nárada, by každý mal dodržiavať toto ékádaší. Ten, kto sa chce zbaviť svojho utrpenia, aj ten kto získať oslobodenie či moju oddanú službu, by mal dodržať toto Padma ékádaší.

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

0 komentárov