späť

Indíra ékádaší

Indíra ékádaší

Pôst / Prerušenie (BA) 29.09.2024 (06:48 - 10:44)

Šrí Krišna pokračoval: „Teraz ti popíšem ékádaší mesiaca Ášvina (september – október), jeho tmavej polovičky. Nazýva sa Indira a viaže sa k nemu nasledujúci krátky príbeh z purán.“

 

V dávnych dobách žil kráľ menom Indrasena. Bol taký mocný a silný, že si pokoril všetkých nepriateľov a zjednotil krajinu pod jednu jedinú vlajku. Nebol len zbožným a mocným kráľom, ale aj mojím oddaným.

Veľa času trávil v meditácii a oslovoval ma: „Góvinda, Góvinda.“ Jedného dňa, keď predsedal svojmu zhromaždeniu, Nárada muni zostúpil z neba. Kráľ ho zdvorilo privítal, usadil ho na vlastný trón a umyl mu nohy. Všetci prítomní boli veľmi dojatí prítomnosťou tak vznešenej  osobnosti, akou je Nárada a už sa nemohli dočkať, aké správy im prináša. Nárada sa najprv opýtal na blaho všetkých siedmych častí Indrasenovho kráľovstva, či prosperujú a nasledujú védske prikázania.

Kráľ odpovedal: „Tvojou milosťou je všetko ako má byť. Všetci moji poddaní nasledujú védske pokyny, lebo sami vedia, že im to zaistí mier a blahobyt. Tvoja návšteva má určite nejaký iný dôvod, prosím povedz mi, aký.“

„Ó, lev medzi kráľmi“, povedal Nárada, „neustále cestujem po celom vesmíre a šírim slávu Pána. Keď som nedávno zostúpil z Brahmaloky na Jamaloku navštíviť pána Jamarádža, uvítal ma a ponúkol mi svoje kreslo. Kým som oslavoval jeho pravdovravnosť a neochvejnú službu najvyššiemu Pánovi, zazrel som tvojho otca v Jamarádžovom zhromaždení. Dal mi pre teba túto správu: „Ó syn, kvôli svojim hriešnym činnostiam som nútený zostať na planéte Jamarádža, prosím splň pôst na Ingíra ékádaší a daj mnoho milodarov, tak ma oslobodíš z tohto miesta.“ To preto som ťa dnes navštívil, aby som doručil správu od tvojho otca a opísal tí spôsob pôstu na deň ékádaší.

V Kali-yuge bude pôst na ékádaší jediný spôsob ako oslobodiť seba aj predkov od hriešnych reakcií a dosiahnuť oslobodenie. Preto v prospech svojho otca splň pôst na sväté Indira ékádaší, uctievaj Šalagram-šilu a ospevuj pána Hariho. Druhý deň, na dvadáší, obdaruj dvojzrodených brahmánov a usporiadaj obrovskú hostinu. Zásluhy takto získané odovzdaj svojmu otcovi. To ho oslobodí.“ Nárada dal pokyny kráľovi Indrasenovi a tak ako prišiel, zase odišiel.

Keď prišlo očakávané ékádaší, kráľ urobil tak, ako mu Nárada prikázal. Keď na druhý deň prerušoval pôst, kvety padali z neba, zatiaľ čo jeho otec stúpal vyššie na nebeské planéty. Volal na neho: „Synu, všetka sláva tebe!“

Ó, kráľ, Indira ékádaší má moc splniť akékoľvek prianie.

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

0 komentárov