späť

Bhadra purnima

Bhadra purnima

+ deň oslavovania Šrímad Bhagavatamu
+ deň, keď Šríla Prabhupáda prijal sannyás

V Šrímad Bhagavatame (SB 12.13.13) sa píše:

prausthapadyam paurnamasyam
hema-simha-samanvitam
dadati yo bhagavatam
sa yati paramam gatim

„Ak v deň splnu v mesiaci Bhadra položí človek Šrímad-Bhagavatam na zlatý trón a dá mu dar, dosiahne tak najvyššiu transcendentálnu destináciu.“

 

Vo Varaha Puráne je spomenuté:

mamotsavesu sarvesu, shrimad bahgavatam param,
srnvati ye naraa bhaktya mama prityai ca survata
bastra alankara maihpuspair, dhupa dipo pahaarakaih,
vasikrito hy ahamtais ca, sat stiyaa sat pati yatha

„Šrí Narayana povedal Brahmovi, Ó svätý Brahma! Zo všetkých mojich festivalov je oslava zjavenia Šrímad Bhagavatamu tou najlepšou. Som pohltený osobami, ktoré s láskou a oddanosťou počúvajú, ozdobujú a velebia Šrímad Bhagavatam pomocou oblečenia, ornamentov, kvetov, vonnou tyčinkou a lampou, presne tak ako to robí cudná žena pohltená svojím manželom.“

 

 

V Krišna-lila-stava (412-416), sa Šríla Sanatana Goswami modlí:

„Ó Šrímad-Bhagavatam, Ó nektár vymútený z mora všetkých védskych písiem, Ó najprominentnejšie transcendentálne ovocie všetkých Véd, Ó Ty, ktorý si obohatený klenotmi všetkých duchovno-filozofických záverov, Ó Ty, ktorý zaručuješ všetok duchovný pohľad všetkým ľudom sveta, Ó nádych života vaišnavských oddaných, Ó Pane, Ty si slnkom, ktoré vyšlo aby zahnalo temnotu Kali-yugy. Ty si skutočný Pán Krišna, ktorý sa vrátil medzi nás.“

„Ó Šrímad-Bhagavatam, ponúkam ti svoje pokorné poklony. Skrz čítanie Teba dostáva človek transcendentálnu blaženosť, pretože z Tvojich slabík prší čistá láska k Bohu na toho, kto ich číta. Všetci by Ti mali vždy slúžiť, pretože si inkarnáciou Pána Krišnu.“

„Ó Šrímad-Bhagavatam, Ó môj jediný priateľ, Ó môj spoločník, Ó môj učiteľ, Ó moje najväčšie bohatstvo, Ó môj osloboditeľ, Ó moja šťastena, Ó moja blaženosť, ponúkam Ti svoje pokorné poklony.“

„Ó Šrímad-Bhagavatam, Ó darca svätosti nesvätému, Ó Ty čo zdvíhaš tých, ktorí padli, prosím neopúšťaj ma. Prosím manifestuj sa do môjho srdca a hrdla, obklopený čistou láskou ku Krišnovi.“

Šrímad-Bhagavatam je literárnou inkarnáciou Najvyššej Božskej Osoby a z tohto dôvodu by mal byť uctievaný s veľkou oddanosťou. Šríla Prabhupáda vo vysvetlení tohto verša napísal, že Šrímad-Bhagavatam by mal byť položený na zlatom tróne, pretože je kráľom všetkej literatúry. V deň splnu v mesiaci Bhadra sa slnko, ktoré je porovnávané s týmto kráľom literatúry, nachádza v súhvezdí leva a vyzerá akoby povstalo na kráľovský trón. (podľa astrológie sa hovorí, že slnko v súhvezdí leva je znásobené). Preto môžeme neobmedzene velebiť Šrímad-Bhagavatm, božskú literatúru.

Bhadra-purnima je taktiež dňom, kedy Šríla Prabhupáda prijal sannyás. Keď sa ho spýtali „Idete do Ameriky?“ odpovedal, „Nie, Šrímad-Bhagavatam ide do Ameriky – Ja ho len sprevádzam.“

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

0 komentárov