späť

Annada (Adža) ékádaší

Annada (Adža) ékádaší

Pôst / Prerušenie (BA) 30.08.2024 (06:07 - 10:37)

Šrí Judhišthira Maharádž riekol: „Ó Ďzanardana, ochranca všetkých živých bytostí, povedz mi prosím, ako sa nazýva Ékádaší, ktoré nastáva počas fázy ubúdajúceho mesiaca [Krišna Pakša] v mesiaci Bhadrapada (August-September)

Najvyšší pán, Šrí Krišna odpovedal: „Počúvaj ma pozorne, ó kráľ. Názov tohto posvätného Ékádaší, ktoré odstraňuje hriechy, je Adža. Osoba, ktorá v tento deň drží úplný pôst a uctieva Hrišikéšu, Pána všetkých zmyslov, bude zbavená všetkých následkov svojich hriechov. Dokonca i človek, ktorý jednoducho načúva o tomto Ékádaší, je zbavený svojich minulých hriechov. Ó kráľ, vedz, že nie je lepšieho dňa ako je tento vo všetkých pozemských i nebeských svetoch. O tom niet pochýb.

Kedysi dávno žil slávny kráľ menom Hariščandra, ktorý bol vládcom celého sveta. Bol čestný a ctil si pravdu. Mal manželku Čandramatí a syna Lohitašvu. Silou osudu však prišiel kráľ Hariščandra o svoje veľké kráľovstvo, i o ženu a syna. Zbožný kráľ sa sám stal podradným služobníkom pojedača psov, ktorý si z neho urobil strážcu krematória. Napriek tomu, že vykonával tak podradnú službu, nezavrhol svoju úprimnosť ani svoj príkladný charakter — tak ako ani soma-rasa nestratí svoju schopnosť udeliť nesmrteľnosť, keď sa zmieša s nejakou inou tekutinou.

Kráľ žil mnoho rokov v týchto podmienkach. Jedného dňa si smutne pomyslel: ‚Čo mám robiť? Kam mám ísť? Ako sa môžem oslobodiť z tejto biednej situácie?‘ Takto sa utápal v oceáne úzkosti a smútku.

Jedného dňa šiel okolo veľký mudrc, a keď ho kráľ zbadal, šťastne si pomyslel: ‚Ách, Pán Brahmá vytvoril bráhmanov, aby pomáhali ostatným.‘ Hariščandra sa úctivo poklonil tomuto mudrcovi, ktorý sa volal Gautama Muni. So zopnutými rukami stál kráľ pred Gautamom Munim a vyrozprával mu svoj príbeh. Gautama Muni bol ohromený kráľovým nešťastným príbehom. Pomyslel si: ‚Ako sa to len stalo, že tento mocný kráľ teraz musí zbierať oblečenie z mŕtvych?‘ Gautama Muni bol k Hariščandrovi veľmi súcitný a tak mu ukázal proces, akým sa má postiť, aby sa očistil.

Gautama Muni riekol: ‚Ó kráľ, počas fázy ubúdajúceho mesiaca [Krišna Pakša] v mesiaci Bhadrapada (August-September) nastáva obzvlášť záslužné Ékádaší nazývané Adža (Annada), ktoré odstraňuje všetky hriechy. Toto Ékádaší je vskutku tak priaznivé, že aj keď sa budeš iba postiť a nebudeš vykonávať žiadne iné odriekanie, všetky tvoje hriechy budú anulované. Máš veľké šťastie, pretože nastane už o sedem dní. Nabádam ťa preto, aby si sa v tento deň postil a zostal bdieť celú noc. Ak to urobíš, všetky následky tvojich minulých hriešnych činov budú vymazané. Ó Hariščandra, prišiel som sem ako dôsledok tvojich predošlých zbožných činov. Prajem ti veľa šťastia do budúcna!‘ Veľký mudrc Šrí Gautama Muni po týchto slovách okamžite zmizol.

Kráľ Hariščandra sa riadil pokynmi Gautamu Muniho a postil sa počas posvätného dňa Adža Ékádaší. Ó Maharádž Judhišthira, pretože sa kráľ v tento deň postil, následky jeho predošlých hriešnych činov boli okamžite úplne zničené. Ó ty, ktorý si lev medzi kráľmi, skús pochopiť účinok tohto Ékádaší pôstu! Okamžite zdolá akékoľvek utrpenie, ktorým si človek prechádza dôsledkom jeho predošlej hriešnej karmy.

Takto bol Hariščandra oslobodený od svojej biedy. Vďaka moci tohto úžasného Ékádaší sa znovu stretol so svojou manželkou a synom, ktorí umreli a znovu ožili. Na nebeských planétach dévovia (polobohovia) začali bubnovať na nebeských bubnoch a zasypávali Hariščandru a jeho kráľovnú i syna kvetmi. Vďaka tomuto Ékádaší získal späť svoje kráľovstvo bez väčšej námahy. Navyše sa po jeho smrti dostali on i všetci jeho príbuzní do duchovného sveta.

Ó Panduovec, ktokoľvek drží pôst na Adža Ékádaší je isto oslobodený od všetkých hriechov a pozdvihne sa na úroveň duchovného sveta. Ktokoľvek načúva a študuje slávu tohto Ékádaší získa prospech, aký by inak získal vykonaním védskeho obradu zvieracej obeti.“

 

Iny text trochu

 

Judhištír mahárádž povedal: „Ó, Džanárdan, ochranca všetkých živých bytostí, prosím pokračuj a popíš mi ékádaší mesiaca Bhadrapáda (august – september).“

Pán odpovedal: „Toto ékádaší sa nazýva Adža a viaže sa k nemu príbeh o kráľovi, ktorý silou osudu stratil úplne všetko, vrátane ženy a syna.“

 

Volal sa Hariščandra a bol nadmieru čestný a vždy verný pravde. Jeho manželka sa volala Čandramatá a syn Lohitásvá. Jeho kráľovstvo prosperovalo viac ako okolité a stalo sa terčom vojenských vpádov až nakoniec padlo. Kráľ bol ponížený, zbavený rodiny a prinútený vykonávať najpodradnejšiu prácu sluhu v krematóriu. Bol mojím verným oddaným a nepriazeň osudu bral veľmi statočne. Premýšľal nasledovne: „Živá duša putuje hmotným stvorením a na svojej ceste prijíma rôzne telá na základe svojich plodonosných činností. Raz je obdarená telom poloboha či vládcu veľkého kráľovstva, inokedy telom zvieraťa či domorodca. Nezamestná sa duchovnými činnosťami, bude ale vždy nútená jedno alebo druhé opustiť a prijať ďalšie. Bol som kráľom prosperujúceho kráľovstva, ale vďaka svojej ješitnosti som o ne prišiel. Som ale kšatrija a mám kšatrijskú krv, nie je preto správne, aby som vykonával povinnosti iných. Tým porušujem náboženské povinnosti a zásady. Môj pán, najvyššia osobnosť Náráján, všetko vidí a určite mi pomôže v tejto ťažkej situácii. Plne Mu dôverujem.“

Harisčandra bol statočným, a aj keď bol v srdci kšatrija, krotil sa a vyčkával. Získal si tak všetku moju priazeň a tak jedného dňa, keď ako každý deň pripravoval pohrebný oheň pre zosnulých, jeho pokora a odovzdanosť priniesla svoj plod. Tým plodom bola možnosť sa stretnúť s jedným z najväčších mudrcov tohto vesmíru, Gautamom munim. Ja sám som poslal Gautamu za bývalým kráľom. Keď Harisčandra uvidel veľkého svätca, okamžite sa mu poklonil a so zopätými rukami k nemu prehovoril: „Ó, mudrc, všetka sláva tebe! Prosím ťa neľakaj sa môjho výzoru a postavenia. Som kšatrija, bývalý vládca tohto kráľovstva. Bola to pýcha a hriešne činnosti, ktoré zapríčinili môj pád. Nie je ale správne, aby kšatrija vykonával povinnosti šúdru. Povedz mi, ako sa môžem zbaviť nepriazne osudu?“

Gautama muni žasol nad rozprávaním bývalého kráľa a keď videl, akým pokorným sa stal, neváhal a odpovedal: „Harisčandra, sám najvyšší Pán ma za tebou poslal, aby som si vypočul tvoj príbeh. Chcel, aby som ti splnil akékoľvek prianie. Tak, aké je tvoje prianie?“

Keď Harisčandra počul, že sám najvyšší Pán poslal tohto svätca, bol zaplavený radosťou. Z očí mu tiekli slzy a slabým hlasom odpovedal: „Teraz vidím, že všetko moje utrpenie bola obrovská milosť môjho Pána. Zbavil ma všetkej pripútanosti k hmotnému pôžitku a pýchy z rozprávkového bohatstva. Nie nadarmo sa hovorí, že keď chce Pán preukázať niekomu skutočnú láskavosť, odoberie všetko jeho vlastníctvo. Jedine tak sa Mu dá úplne odovzdať. Ó, veľký svätec, neželám si žiadne hmotné bohatstvo. Jediné moje prianie je získať rýdze oddanú službu pánovi Harimu, ktorá je skutočným bohatstvom. Povedz mi teda čo mám preto urobiť.“

Gautamiho muniho veľmi potešilo vidieť, aký rýdzi Harisčandra bol. Opísal mu teda proces uctievania najvyššieho Pána a jeho oddanej Tulasí. Povedal: „Najprv sa treba zbaviť všetkých nečistôt a hriešnych reakcií. Až potom možno uctievať Pána, ktorý je za hranicami kvalít hmotnej prírody, nedotknutý hriechmi a plodonosným konaním. Možno toho dosiahnuť pôstom na svätý deň Adža ékádaší a mojím požehnaním. Adža ékádaší bude už zajtra a ja ti dávam všetky požehnanie, aby si využil tohto svätého dňa a získal tak oddanú službu Pánovi. 

Mudrc dal Harisčandrovi svoje požehnanie a potrebné inštrukcie. Potom zmizol.

Presne to, čo mu Gautama muni opísal, Harisčandra dodržal. Na svätý deň Adža ékádaší dodržal úplný pôst a uctieval kvetinu Tulasí. Vďaka tomu sa zbavil posledných vetvičiek hriešnych reakcií a návykov a stal sa z neho čistý oddaný a odišiel na Vaikhuntu.

Ó Pandava, taká je moc Adža ékádaší.

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

0 komentárov