späť

Pavitraropana Ekadasi

Šrí Judištir Mahárádž povedal: „Ó, Mádhusúdana, opíš mi prosím Ekádaši, ku ktorému dochádza počas svetlého štrnásť-dnia v mesiaci Šravana (júl-august).“

Najvyšší Pán, Šrí Krišna, odpovedal: „Áno, s radosťou vám vyrozprávam o jeho sláve, pretože práve počúvaním o tomto posvätnom Ekádaši človek získa výsledok vykonania obete koňa.

Na úsvite Dvapara-jugy žil kráľ menom Mahidžita, ktorý vládol kráľovstvu Mahismati-purí. Keďže nemal syna, zdalo sa mu jeho kráľovstvo pochmúrne. Sanskritské slovo pre „syna“ je putra. Pu je meno konkrétneho pekla a tra znamená „vyslobodiť“. Slovo putra znamená „osoba, ktorá vyslobodzuje osobu z pekla menom Pu.“ Preto by mal každý ženatý muž splodiť aspoň jedného syna a správne ho trénovať; potom bude otec vyslobodený z pekelného stavu života. Tento príkaz sa však nevzťahuje na vážnych oddaných Pána Višnua alebo Krišnu, pretože Pán sa stáva ich synom, otcom a matkou.

Po dlhú dobu sa tento kráľ snažil veľmi ťažko získať dediča, ale bez úspechu. Kráľovi poradcovia navštívili rôznych veľkých mudrcov. Nakoniec prišli k mudrcovi, ktorý bol odriekavý, čistý a spokojný vo vlastnom Ja a ktorý prísne dodržiaval prísľub pôstu. Bol odborníkom na všetky závery Véd a predĺžil si dĺžku život až na úroveň samotného Pána Brahmu. Volal sa Lomasa Riši a poznal minulosť, prítomnosť a budúcnosť.

Poradcovia kráľa Mahidžitu sa mu poklonili a povedali: „Dovoľujeme si vás vidieť iba kvôli nášmu veľkému šťastiu.“ Lomasa Riši videl, ako sa mu klaňajú a odpovedal: „Láskavo mi povedzte, prečo ste sem prišli. Urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som vyriešil vaše problémy.

“Zástupcovia kráľa povedali: „Náš kráľ, Mahidžita, nemá syna, hoci nás podporoval a chránil, akoby sme boli jeho synmi. Žiadame vás, aby ste nám povedali, ako môže náš kráľ získať syna.“

Lomasa Riši sa na chvíľu ponoril do hlbokej meditácie a okamžite pochopil predchádzajúci život kráľa. Potom povedal: „Tvoj vládca vo svojom minulom živote bol obchodníkom a cítil, že jeho bohatstvo je nedostatočné a dopustil sa hriešnych činov. Cestoval do mnohých dedín, aby obchodoval s tovarom. Raz napoludnie, pri cestovaní z miesta na miesto bol smädný. Prišiel k rybníku a práve keď sa chystal piť, došla k nemu krava s jej novonarodeným teliatkom. Keď krava a teľa začali piť, obchodník ich surovo odstrčil a sebecky uhasil svoj smäd. Tento útok na kravu a jej teľa spôsobil, že váš kráľ je teraz bez syna. Ale dobré skutky, ktoré vykonal vo svojom predchádzajúcom živote, mu dali vládu nad ničím nerušeným kráľovstvom.“

Keď si toto vypočuli, poradcovia kráľa odpovedali: „Ó, slávny riši, dajte nám prosím nejaké pokyny, pomocou ktorých možno zničiť hriechy nášho kráľa; aby sa princ narodil v rodine.“

Lomasa Riši odpovedal: „Existuje Ekádaši nazývané Putrada, ktoré prichádza počas svetlého štrnásť-dnia mesiaca Šravana. V tento deň by ste sa všetci, vrátane vášho kráľa, mali postiť a zostať hore celú noc, prísne dodržiavať pravidlá a predpisy. Potom by ste mali dať kráľovi čokoľvek, čo týmto pôstom získate a určite bude požehnaný dobrým synom.“

Keď prišiel mesiac Šravana, všetci obyvatelia Mahismati-puri sa spolu s kráľom pôstili na Ekádaši. A nasledujúci deň, Dwádaši, mu občania poslušne ponúkli svoje nahromadené zásluhy. Silou všetkých týchto zásluh kráľovná otehotnela a nakoniec porodila krásneho syna.

„Ó, Judištir,“ uzavrel Pán Krišna, „Ekádaši, ktoré sa odohráva počas svetlého štrnásť-dnia mesiaca Šravana, sa teda právom stalo slávnym ako Putrada [„udelenie syna “]. Každý, kto si želá šťastie v tomto svete i ďalšom, by sa mal v tento svätý deň určite postiť od všetkých obilnín a strukovín. Vskutku každý, kto len započuje o sláve Putrada Ekádaši, sa úplne zbaví všetkých hriechov, bude požehnaný dobrým synom a po smrti určite vstúpi do neba.“

Takto sa končí rozprava o sláve Šravana-šukla Ekádaši alebo Putrada Ekádaši z Bhavišja Purány.

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

0 komentárov Zanechať komentár