späť

Annada (Adža) ékádaší

Judhištír mahárádž povedal: „Ó, Džanárdan, ochranca všetkých živých bytostí, prosím pokračuj a popíš mi ékádaší mesiaca Bhadrapáda (august – september).“

Pán odpovedal: „Toto ékádaší sa nazýva Adža a viaže sa k nemu príbeh o kráľovi, ktorý silou osudu stratil úplne všetko, vrátane ženy a syna.“

 

Volal sa Hariščandra a bol nadmieru čestný a vždy verný pravde. Jeho manželka sa volala Čandramatá a syn Lohitásvá. Jeho kráľovstvo prosperovalo viac ako okolité a stalo sa terčom vojenských vpádov až nakoniec padlo. Kráľ bol ponížený, zbavený rodiny a prinútený vykonávať najpodradnejšiu prácu sluhu v krematóriu. Bol mojím verným oddaným a nepriazeň osudu bral veľmi statočne. Premýšľal nasledovne: „Živá duša putuje hmotným stvorením a na svojej ceste prijíma rôzne telá na základe svojich plodonosných činností. Raz je obdarená telom poloboha či vládcu veľkého kráľovstva, inokedy telom zvieraťa či domorodca. Nezamestná sa duchovnými činnosťami, bude ale vždy nútená jedno alebo druhé opustiť a prijať ďalšie. Bol som kráľom prosperujúceho kráľovstva, ale vďaka svojej ješitnosti som o ne prišiel. Som ale kšatrija a mám kšatrijskú krv, nie je preto správne, aby som vykonával povinnosti iných. Tým porušujem náboženské povinnosti a zásady. Môj pán, najvyššia osobnosť Náráján, všetko vidí a určite mi pomôže v tejto ťažkej situácii. Plne Mu dôverujem.“

Harisčandra bol statočným, a aj keď bol v srdci kšatrija, krotil sa a vyčkával. Získal si tak všetku moju priazeň a tak jedného dňa, keď ako každý deň pripravoval pohrebný oheň pre zosnulých, jeho pokora a odovzdanosť priniesla svoj plod. Tým plodom bola možnosť sa stretnúť s jedným z najväčších mudrcov tohto vesmíru, Gautamom munim. Ja sám som poslal Gautamu za bývalým kráľom. Keď Harisčandra uvidel veľkého svätca, okamžite sa mu poklonil a so zopätými rukami k nemu prehovoril: „Ó, mudrc, všetka sláva tebe! Prosím ťa neľakaj sa môjho výzoru a postavenia. Som kšatrija, bývalý vládca tohto kráľovstva. Bola to pýcha a hriešne činnosti, ktoré zapríčinili môj pád. Nie je ale správne, aby kšatrija vykonával povinnosti šúdru. Povedz mi, ako sa môžem zbaviť nepriazne osudu?“

Gautama muni žasol nad rozprávaním bývalého kráľa a keď videl, akým pokorným sa stal, neváhal a odpovedal: „Harisčandra, sám najvyšší Pán ma za tebou poslal, aby som si vypočul tvoj príbeh. Chcel, aby som ti splnil akékoľvek prianie. Tak, aké je tvoje prianie?“

Keď Harisčandra počul, že sám najvyšší Pán poslal tohto svätca, bol zaplavený radosťou. Z očí mu tiekli slzy a slabým hlasom odpovedal: „Teraz vidím, že všetko moje utrpenie bola obrovská milosť môjho Pána. Zbavil ma všetkej pripútanosti k hmotnému pôžitku a pýchy z rozprávkového bohatstva. Nie nadarmo sa hovorí, že keď chce Pán preukázať niekomu skutočnú láskavosť, odoberie všetko jeho vlastníctvo. Jedine tak sa Mu dá úplne odovzdať. Ó, veľký svätec, neželám si žiadne hmotné bohatstvo. Jediné moje prianie je získať rýdze oddanú službu pánovi Harimu, ktorá je skutočným bohatstvom. Povedz mi teda čo mám preto urobiť.“

Gautamiho muniho veľmi potešilo vidieť, aký rýdzi Harisčandra bol. Opísal mu teda proces uctievania najvyššieho Pána a jeho oddanej Tulasí. Povedal: „Najprv sa treba zbaviť všetkých nečistôt a hriešnych reakcií. Až potom možno uctievať Pána, ktorý je za hranicami kvalít hmotnej prírody, nedotknutý hriechmi a plodonosným konaním. Možno toho dosiahnuť pôstom na svätý deň Adža ékádaší a mojím požehnaním. Adža ékádaší bude už zajtra a ja ti dávam všetky požehnanie, aby si využil tohto svätého dňa a získal tak oddanú službu Pánovi. 

Mudrc dal Harisčandrovi svoje požehnanie a potrebné inštrukcie. Potom zmizol.

Presne to, čo mu Gautama muni opísal, Harisčandra dodržal. Na svätý deň Adža ékádaší dodržal úplný pôst a uctieval kvetinu Tulasí. Vďaka tomu sa zbavil posledných vetvičiek hriešnych reakcií a návykov a stal sa z neho čistý oddaný a odišiel na Vaikhuntu.

Ó Pandava, taká je moc Adža ékádaší.

Zdieľajte článok s vašimi priateľmi

0 komentárov Zanechať komentár