Centrum pre védske štúdiá हरे कृष्ण

"Každý, kto hľadá Najvyššiu Absolútnu Pravdu, musí pokračovať vo svojom hľadaní, dokým nedosiahne tohto cieľa — za všetkých okolností, vždy a všade, priamo aj nepriamo." Śrímad Bhagavatam 2.9.36

Spoznajte hlbšie jednotlivé témy